Pulsmätning

Pulsmätning – se resultatet av ert förändringsarbete

Pulsmätningar är ett verktyg för att följa ert förändrings- och utvecklingsarbete. En effektiv och högpresterande organisation bygger på engagemang, delaktighet, trivsel och utvecklingsmöjligheter. Det är faktorer som är avgörande för att behålla kompetenta medarbetare och skapa lojala kunder. Men hur vet ni att de åtgärder ni genomför verkligen får den effekt ni önskar?

En undersökning med hög svarsfrekvens

Vid externa undersökningar är svarsfrekvensen ett av de främsta problemen. Anledningen är att de svarande ofta anser att det finns väldigt låga incitament i att ge ett svar. Tacksamt nog finns det många olika statistiska metoder att applicera för att motverka problemet.

Vid interna pulsmätningar är just svarsfrekvensen relativt hög i jämförelse med externa utfrågningar. Det beror i hög utsträckning på att de anställda anser att det finns goda skäl att svara eftersom handlingen kan bidra till en bättre arbetsmiljö. Med det sagt är det viktigt att inte bara mäta utan även ta till vara på den återkoppling som tillhandahålls. Annars riskerar svarsfrekvensen försämras i takt med tiden.

Vikten av uppföljning vid pulsmätning

Systematiska medarbetarundersökningar i all ära, men det är först när ni följer upp genomförda aktiviteter som ni får koll på att era insatser verkligen får rätt effekt. Oftast räcker det inte med ett tillfälle per år. Därför rekommenderar vi regelbundna pulsmätningar som ett uppföljningsverktyg. Det hjälper er att få ett kontinuerligt flöde av ny information gällande förändringsutvecklingen. Tillvägagångssättet bidrar till att ni kan fånga upp värdefulla signaler tidigt som kan hjälpa beslutsfattandet.

Pulsmätning som komplement till medarbetarundersökningen

Många företag gör årliga medarbetarundersökningar. Pulsmätningen fungerar som ett perfekt komplement till era medarbetarundersökningar eller medarbetaranalyser. Ni väljer då ut ett antal frågor, upp till 10 stycken, från er årliga undersökning som ni kanske vidtagit åtgärder för att förbättra, för att mäta utvecklingen kring dessa.

En pulsmätning kan säkerställa förändringen

Med pulsmätningar följer vi löpande upp de åtgärder som ni genomför. Säkert behöver ni fortsätta jobba inom vissa områden för att nå era mål? Med tiden kommer också nya utmaningar, vilket kräver ett upplägg där ni löpande har koll på utvecklingen för att kunna fokusera på rätt områden framåt.

Vill du veta mer om hur vi på Hubbster jobbar med pulsmätningar som en del i uppföljningen av ert arbete med att skapa konkret och långsiktig förändring?

forandringsledning-unga-personer-pa-kontor-i-mote

Hubbster hjälper er hela vägen med pulsmätningen

Det är som sagt viktigt att mäta utvecklingen av era insatser, men det är ännu viktigare att ni agerar på rätt sätt utifrån det resultat ni får. Hubbsters experter hjälper er att ta fram konkreta slutsatser och rekommendationer utifrån det resultat ni får från era pulsmätningar för att ni ska lyckas på bästa möjliga sätt med ert förändringsarbete.

Vi har använt Hubbster under många år och är mycket nöjda med deras prestationer och tjänsteinnehåll och med den får vi en neutral utvärdering av våra kunders tankar kring oss som företag och vår prestanda i en mängd frågor. Resultatet från dessa undersökningar utgör ett värdefullt verktyg för oss i vårt ständiga förbättringsarbete för att bli en än bättre samarbetspartner för våra kunder

Robert Almqvist, Sälj- och Konsultchef, ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden- Flerbostad

Vill du prata med en specialist på pulsmätningar?

Patrik Bolander jobbar som Key Account Manager på Hubbster. Han är vår specialist på pulsmätningar, medarbetarundersökningar och medarbetaranalyser och tar strategier till konkret handling genom medarbetardriven förändring. Med hjälp av pulsmätningar, medarbetarundersökningar, kundundersökningar, analyser och förändringsledning hjälper Patrik företag att uppnå förändring som syns i affärsresultaten.
Scroll to Top
Scroll to Top