Medarbetarengagemang

Engagerade medarbetare driver värde
Storbolagens utmaning med att engagera medarbetarna och hur Hubbster metoden kan hjälpa till i processen. Efter många år i ledande i stora bolag både i Sverige och internationellt har vi hittat några viktiga insikter till vad som driver oss som medarbetare samt vikten av att ha alla med på förändringsresan!

Varför är medarbetarengagemang så viktigt?
Alla studier och forskning visar vikten av medarbetarengagemang och att det ger positiva effekter på företagets resultat. Trots detta är det inte alla företag och organisationer som lyckas med att öka medarbetarengagemanget.

hr strategi

HR-strategi som aktiverar medarbetarna

Strategi för HR och engagemangsaktivering Hela 73% är likgiltiga till sitt arbete och organisationen de arbetar för. Med Hubbster Activate ändrar ni på det och gör medarbetarengagemang till en styrka. Mer engagerade medarbetare Lågt engagemang kostar företag otaliga miljarder varje år, helt enkelt för att medarbetarna inte är motiverade att bidra till de uppsatta målen …

HR-strategi som aktiverar medarbetarna Läs mer »

Medarbetaranalys

Hubbster Medarbetaranalys

Medarbetaranalys Tillsammans skapar vi ett ökat engagemang hos era medarbetare och högre effektivitet i ert arbete. Hubbsters medarbetaranalys är en medarbetarundersökning som säkerställer att ni kan använda resultatet för ert internt utvecklingsarbete.  Vi träffar ofta företag och verksamheter som genomför medarbetarundersökningar utan att få ut något resultat som lett till konkreta förbättringar för företaget och …

Hubbster Medarbetaranalys Läs mer »

Scroll to Top
Scroll to Top