De internationellt mest efterfrågade egenskaperna inom ledarskap

 

Vad skiljer ledarna från resten av oss? Finns det några utmärkande färdigheter eller egenskaper som gör att några av oss är mer lämpade än andra när det gäller ledarskap på arbetsplatsen?

Det är allmänt känt att ju högre senior roll man får på arbetsplatsen, desto mer ekonomiskt kompenserad blir man. Här i Sverige till exempel ligger den genomsnittliga lönen för högsta chefer på 76 427 kronor per månad, jämfört med den allmänna genomsnittslönen som ligger på 46 000 kronor per månad.

I andra länder, som exempelvis Storbritannien, tjänar personer på chefsnivå i genomsnitt 93 582 kronor per månad. Detta medan den juridiska professionen – en av Storbritanniens bäst betalda – i genomsnitt tjänar ungefär 79 568 kronor per månad.

Men hur kan vi mäta de egenskaper som högst sannolikt kommer få arbetssökande att söka seniora roller? För att ta reda på det har vi analyserat över 530 000 aktuella jobbannonser, detta för att komma underfund med vilka mjuka respektive hårda färdigheter som efterfrågas mest.

I Sverige är det enbart 26 jobbannonser per tusen som anställer chefer på högsta nivå

Om man jämför det med övriga Europa så är högre chefer, VD:ar och även chefer generellt ganska högt efterfrågat i Sverige. Vi landar på tionde plats jämfört med både Europa och övriga världen, om man jämför med andra OECD-länder.

Det land som har högst efterfrågan på positioner inom ledarskap är Island, är 67.6 stycken per tusen jobbannonser (alternativt 7 procent) anger att de eftersöker någon med erfarenhet av seniort ledarskap.

Samarbete är det som är högst värderat inom ledarskap, för både mjuka och hårda egenskaper

I en snabbt förändrande arbetsmarknad, där chefer förväntas vara specialiserade med många egenskaper (både mjuka och hårda) är det samarbete som det som efterfrågas mest när det gäller anställning av nya ledarpositioner.

Mer än 5 procent (51,7 per 1 000) av svenska annonser som söker VD:ar och chefer efterfrågar just samarbetsförmåga från de sökande.

Samarbetsförmåga är den mest efterfrågade egenskapen överlag, även 2022 års mest eftertraktade mjuka egenskap. Om man bortser från lagarbete så kan vi se att den mest efterfrågade egenskapen bland svenska ledarskapsroller är business analysis (192,6 per 1 000 annonser), eller affärsanalys, därefter följt av försäljning (20,6 per 1 000) och efter det kommer cloud computing (18,7 per 1 000).

Prioriterar övriga länder samma ledarskapsegenskaper som svenska anställda gör?

Kommunikation är den viktigaste egenskapen för chefer globalt sett

Övriga världen värderar kommunikation när det gäller jobb på chefsnivå, till skillnad från Sverige. 565,2 annonser per 1 000 efterfrågar just kommunikation som egenskap, följt av samarbete (455,4 per 1 000) som är den näst mest efterfrågade egenskapen. Samverkan (97,4 per 1 000) hamnar på tredje plats.

Vad är skillnaden mellan samarbete och samverkan inom ledarskap?

Människor inom ledarskapsroller förväntas ofta skapa effektivt samarbete mellan de människor som de leder. De förväntas även kunna samverka med deras seniora kollegor, för att kollektivt kunna fatta beslut som påverkar organisationen.

Chefer som kan sälja har bäst jobbmöjligheter globalt sett

Egenskapen att kunna sälja in sig själv, sin produkt eller sitt företag är ljuva ord för den globala arbetsmarknadens öron. Troligtvis kommer det inte som någon överraskning att något som är så beroende av den mjuka egenskapen kommunikation hamnar på toppen av de mest efterfrågade hårda egenskaperna.

Under mars 2022 var det 237 stycken per 1 000 jobbannonser som efterfrågade försäljning, både som egenskap och erfarenhet, när det gäller roller på senior nivå.

Försäljning är en gammal teknik, som har mer i bagaget än teknikledda egenskaper i form av cloud computing, artificiell intelligens och UX-design. De två sistnämnda hade mindre än en procents efterfrågan bland globala jobbannonser.

Spanien har världens högsta relativa efterfrågan på fyra olika mjuka färdigheter i ledarpositioner

Även fast kommunikation är den mest eftertraktade mjuka egenskapen globalt sett, så skiftar efterfrågan när vi jämför procenttalen per annonser som efterfrågar de olika mjuka egenskaperna hos seniora sökanden.

Även ifall efterfrågan skiljer sig beroende på land enligt vår analys, så kan vi konstatera att Spanien fortfarande har högst efterfrågan på fyra olika mjuka färdigheter – samverkan (148 per 1 000), kreativitet (99 per 1 000), övertalningsförmåga (12 per 1 000) samt emotionell intelligens (6 per 1 000).

I andra länder kan vi se att efterfrågan på samarbete är högst i Frankrike (161 per 1 000 annonser), kommunikation i Irland (148 per 1 000) och anpassningsförmåga i Kanada (76 per 1 000).

Metodik

Vår analys baseras på mer än 536 000 jobbannonser globalt sett från LinkedIn. Där har vi utgått från seniora ledarskapsroller inom alla branscher. Vår definition av seniort ledarskap är att man annonserat efter en VD eller en chef på olika nivåer, samt motsvarande på engelska (CEO, director or senior manager). Därefter analyserades varje jobbannons för att se vilka, om några, egenskaper som efterfrågas utifrån en på förhand avgränsad lista utifrån de 20 mest efterfrågade egenskaperna (både mjuka och hårda).

Vi avgränsade även vår lista till OECD-länder. Alla OECD-länder som hade mindre än 1 000 jobbannonser ute för seniora roller togs inte med i vår ranking av hårda respektive mjuka egenskaper per land. Antalet seniora jobbannonser per egenskap och per land extrapolerades med det totala antalet seniora jobbannonser (per 1 000) på varje plats.

forandringsledning-unga-personer-pa-kontor-i-mote

Ledarskap

Vi vet att det finns en tydlig koppling mellan gott ledarskap, engagemang, prestation och resultat. Fler och fler inser det sambandet. Tyvärr är det få som vet hur de ska aktivera, driva och följa upp det egna förbättringsarbetet tillsammans med sina medarbetare. Men vi vet, och vi vill dela med oss av det vi kan.

Scroll to Top
Scroll to Top