Konsten att vara konkret

Hur man formulerar sig till framgång

Att lyckas med ett framgångsrikt strategi genomförande, eller aktivering som vi på Hubbster kallar det, kan ha sina utmaningar. En vanlig, men hyfsat lättkorrigerad, fallgrop är nivån av konkretisering man får till när man formulerar de aktiviteter man tänker lyckas med i linje med strategin eller planen. Här kommer några konkreta tips för tydligare aktivitetsformuleringar, och därmed ökad chans till faktiskt genomförande.

Att vara konkret är en viktig faktor för framgång i aktivering av en strategi. Att formulera sina aktiviteter på ett luddigt eller okonkret sätt resulterar ofta i att man själv efter ett tag inte förstår vad man egentligen menat. Kanske var vi helt eniga i gruppen om att vi lättare skulle nå ett visst resultat om vi agerade eller jobbade på ett visst sätt.

Men, istället för att konkret definiera vad vi ska göra och i vilken situation, så formulerade vi oss lite luddigt, som tex att ”vi ska utveckla oss” eller “vi ska bli bättre på att ta hand om våra kunder”. Med risken att det inte händer särskilt mycket, eftersom vi inte tydligt talat om vem, hur, när, hur mycket eller vad exakt det är vi ska göra. Dessutom, vet vi inte säkert när vi faktiskt har lyckats med det vi föresatt oss så minskar också engagemanget till genomförandet. Tar vi oss inte framåt på ett tydligt sätt så känns det helt enkelt inte lika kul.

Vinsten med att förtydliga

När ett team ska bryta ner organisationens strategi i konkreta aktiviteter som är relevanta för just deras grupp, blir förmågan att formulera sig konkret extremt viktig för hur effektivt och relevant man kan jobba framåt. Det specifika, konkreta svaret, gör arbetet väldigt mycket lättare.

Ju mer konkret man formulerar sig, desto färre missförstånd och efterföljande sista-minuten-nödlösningar drabbas man av. Var därför så specifika ni bara någonsin kan gällande vad som ska göras och av vem, inom vilken tidsram, mot vilka mål och i linje med det strategiska ramverk som ledningen försett organisationen med.

Fem tips för konkretisering

Nedan följer fem antal handfasta tips för att bemästra konsten att konkretisera.

1. Borra i tydligheten genom att fråga ”Ja, men hur då? ” på 4-5 frågor efter varandra.
Till exempel:

  • ”Vi ska bli mer kundvänliga” Ok, hur då?

  • ”Vi ska vara mer personliga i bemötandet”. Ok, hur då?

  • Alla kunder ska känna sig sedda i butiken”. Ok, hur då?

  • ”Vi ska säga Hej! till ALLA som kommer in genom dörren”

2. Ange tidsangivelser, antal, belopp och andra tydliggörande begrepp så mycket du kan: “Vi ska ringa tio kundsamtal om dagen”…”Vi ska arrangera ett torgmöte den 20 oktober”…”Vi ska öppna en timme tidigare varje morgon”…”Vi ska ta fram en egen Wikipediasida”.

3. Använd distinkta (tydliga) verb (ringa, diskutera, besluta, skriva, skicka) snarare än diffusa (ses, fixa, lösa, ordna).

4. Använd så få förkortningar som möjligt när du formulerar konkreta aktiviteter. “Ordna SNR t NE ons n v + medd AK ang LGR” kan kännas tydligt nu, men fortare än man tror kan det vara svårt att minnas exakt vad vi menat, med följden att vi inte heller lyckas genomföra det.

5. Definiera vad ni ska genomföra eller förbättra i gruppen, gärna uttryckt i termer av ”att göra-uppgifter”, snarare än att bara säga att ni ska försöka lite extra, för det gör ni säkert redan. Tänk: avbockningsbart! Är aktiviteten så tydlig att ni vet exakt när ni är klara med den, då har ni säkerligen en bra och konkret formulering.

Lycka till!

 

Scroll to Top
Scroll to Top