Digitalisering

Artiklar om digitalisering och digital transformation.

Team work process

Processutveckling

Processutveckling Processutveckling och processförbättring   Att systematiskt arbeta med processutveckling och processförbättring är viktigt för att hitta nya effektiviseringsmöjligheter i verksamheten. Symptom på ineffektiva eller otydliga processer är bland annat höga kvalitetsbristkostnader, ojämn kvalitet, stort personberoende och frustration i organisationen. Väldefinierade processer är ett kraftfullt verktyg för att optimera flöden, minska personberoendet, öka lönsamhet och belysa …

Processutveckling Läs mer »

Medarbetaranalys

Hubbster Medarbetaranalys

Medarbetaranalys Tillsammans skapar vi ett ökat engagemang hos era medarbetare och högre effektivitet i ert arbete. Hubbsters medarbetaranalys är en medarbetarundersökning som säkerställer att ni kan använda resultatet för ert internt utvecklingsarbete.  Vi träffar ofta företag och verksamheter som genomför medarbetarundersökningar utan att få ut något resultat som lett till konkreta förbättringar för företaget och …

Hubbster Medarbetaranalys Läs mer »

Scroll to Top
Scroll to Top