Blogg

Hubbster bloggen

Nedan delar vi med oss om våra tankar och erfarenheter kopplat till medarbetardriven förändring.

Annan strategi

Har du en annan strategi?

Vill du aktivera en annan strategi? Vill du ha hjälp med att skapa engagemang kring en annan typ av strategi? Inga problem, Hubbster Active passar nämligen för alla typer av strategier oavsett verksamhetsområde eller vertikal. Hubbster Activate aktiverar alla typer av strategier Vårt digitala verktyg har ett inbyggt processstöd som stöttar såväl strategiägare som medarbetare, …

Har du en annan strategi? Läs mer »

Colleagues Handing Branding Plan Strategy to other

Varumärkesanalys

Varumärkesanalys Varumärkesanalys – stärk ert varumärke! Med en varumärkesanalys blir det lättare att fatta beslut om hur ni kan utveckla ert varumärke framåt. En vanlig fråga bland företag idag är: ”Vad behöver vi göra för att utveckla varumärket och hur starkt är det?” Starka varumärken är viktigare än någonsin och för att lyckas krävs först …

Varumärkesanalys Läs mer »

Due diligence

Kommersiell due diligence

Due diligence Kommersiell due diligence – fakta som säkerställer tryggare förvärv Hur säkra är de framtida prognoserna? Hur nöjda är kunderna? Hur starkt är erbjudandet jämfört med konkurrenterna? Finns det risk för kundtapp? Vilka åtgärder behöver vidtas för att nå de uppsatta målen? Dessa frågor och många fler ställer sig de flesta som överväger att …

Kommersiell due diligence Läs mer »

Lyckas med ditt förändringsarbete

Förändringsarbete Varför misslyckas 70% av alla förändringsarbeten i företag? Frågan om ett lyckat förändringsarbete har intresserat och frustrerat mig under mina över 20 år som VD. Väl genomtänkta och kloka strategier och planer har svårt att bli verklighet och blir ofta vad man kallar papperstigrar. Harvard (Cracking the code of change”Michael Beer and Nitin Nohria) …

Lyckas med ditt förändringsarbete Läs mer »

ICA Skolan och Hubbster i samarbete

ICA Skolan och Hubbster i samarbete Det är med stolthet vi kan berätta att Hubbster och ICA Skolan har inlett ett samarbete för att gemensamt erbjuda stöd i aktivering av kultur, affär och strategi inom ICA koncernen.  En första gemensam kund är redan kontrakterad och fler dialoger är igång. Kombinationen av Hubbsters digitala aktiveringsprocess och …

ICA Skolan och Hubbster i samarbete Läs mer »

Discussing strategy.

Konsten att vara konkret – hur man formulerar sig till framgång

Att lyckas med ett framgångsrikt strategi genomförande, eller aktivering som vi på Hubbster kallar det, kan ha sina utmaningar. En vanlig, men hyfsat lättkorrigerad, fallgrop är nivån av konkretisering man får till när man formulerar de aktiviteter man tänker lyckas med i linje med strategin eller planen. Här kommer några konkreta tips för tydligare aktivitetsformuleringar, och därmed ökad chans till faktiskt genomförande.

Scroll to Top
Scroll to Top