Affärsanalys

Faktabaserade underlag för rätt affärsbeslut

Hubbsters affärsanalys är en kombination av en kundundersökning och en medarbetarundersökning – med fokus på affären!

Alla företag behöver utvecklas och förändras för att nå långsiktig framgång. Besluten är många och frågeställningarna ännu fler. Hur ska vi förändra vårt erbjudande?  Är våra processer tillräckligt effektiva? Ligger vi rätt prismässigt? Vilka förändringar i vår kundsamverkan skulle ge mest effekt?

Dessa viktiga strategiska frågor, och många fler, behöver alla företag ta ställning till och allt som oftast är det enskilda individers uppfattningar som styr vilka beslut som tas. Vi menar att dessa viktiga beslut borde baseras på relevant fakta. Håller du med så behöver du en Hubbster affärsanalys. 

Fullt fokus på det som ger bäst effekt


Hubbsters Affärsanalyser är alltid anpassade efter våra kunders behov och vi utgår från våra kunders uppsatta mål. Resultatet av en affärsanalys är konkreta och prioriterade rekommendationer baserade på fakta för att nå dessa mål. Kort sagt ger vi svar på vad som är viktigast att genomföra, förändra eller utveckla för att nå mål såsom ökad kundnöjdhet, ökad tillväxt eller förbättrad lönsamhet. Lika viktigt som att skapa en förståelse för vad som är viktigast att åtgärda, är att fastställa vad som är bra och fungerande eller inte så viktigt att åtgärda. Allt för att fokusera på det som ger mest effekt.

Affärsanalys – Hubbsters metod


Hubbsters metod bygger på forskning
och är successivt utvecklad av våra seniora affärskonsulter under mer än ett decennium. Fakta tas fram genom att föra dialog med kunder och medarbetare i form av intervjuer och enkäter. Mer generiska frågor som täcker hela erbjudandet och all kundsamverkan från affärsprospektering hela vägen till affärsuppföljning, kompletteras med kundanpassade frågor. Metoden och frågeurvalet säkerställer att analysen inte bara ger svar på vad som är bra och mindre bra utan fastställer även bakomliggande orsaker, dvs svar på frågan varför är det bra eller mindre bra?

Så används data i vår affärsanalys


När datainsamlingen är gjord genomförs datadrivna analyser för att fastställa vilka åtgärder som har störst betydelse och därigenom bör prioriteras. Slutligen kompletteras arbetet med analyser av kompetenta affärskonsulter med lång erfarenhet inom affärsutveckling, företagsledning och förändringsledning. Resultatet är en rapport med faktabaserade slutsatser och rekommendationer som ger svar på vad som är viktigast att åtgärda för att nå de uppsatta målen. Störst effekt med minst insats är vägledande.   

Hubbster affärsanalys innehåller bland annat följande:

Upplevelse av erbjudandet

 

 • Helhetsintryck av erbjudandet
 • Behovstillfredsställelse
 • Önskemål om utveckling
 • Konkreta förbättringsmöjligheter
 • Synen på framtidens spelplan
 • Framtida behov och önskemål
 • “Top of mind” vid val av leverantör
 • “Top of mind” Kundföretaget


Upplevelse av samverkan

 

 • Marknadskommunikation
 • Säljarbete, avslut, avtal
 • Leverans och service
 • Uppföljning
 • Kundutveckling
 • Information och samverkan
 • Ständiga förbättringar
 • Konkurrentjämförelse
 • Reellt kundvärde
 • Mål, motivation, uppföljning och styrning etc (endast medarbetare)

Det kan även vara värdefullt att använda ett smart digitalt verktyg för själva implementeringen av era affärsstrategier och planer, särskilt i större, mer komplexa organisationer. Om ni önskar mer stöd i implementeringen, berättar vi gärna om Hubbster Monitoring.

Levererat värde

 

 • En detaljerad och ”ärlig” bild av kundernas och medarbetarnas uppfattning om ert erbjudande och er förmåga att samverka
 • En gap-analys som fastställer skillnader mellan kundernas och medarbetarnas uppfattningar och skillnaderna mellan exempelvis olika kundsegments uppfattningar
 • En ”försäkring” mot felaktiga och kostsamma beslut
 • Konkreta och prioriterade rekommendationer från seniora affärskonsulter, baserade på gedigen faktabaserad analys.
 • Ett faktabaserat underlag för att skapa samsyn internt.
 • Ett gediget underlag för utveckling av strategiska planer och affärsplaner

Vill du veta mer?

forandringsledning-unga-personer-pa-kontor-i-mote

Hubbsters metod för affärsanalys

Hubbsters metodik är framforskad under mer än ett decennium.

Fakta tas fram genom att föra dialog med kunder och medarbetare i form av bland annat intervjuer och enkäter. Frågorna innefattar hela erbjudandet, från kundsamverkan och affärsprospektering till mer kundanpassade frågor samt affärsuppföljning.Metoden och frågeurvalet säkerställer att analysen inte bara ger svar på vad som är bra och mindre bra. De fastställer även bakomliggande orsaker, det vill säga, svar på frågan varför är det bra eller inte?

När datainsamlingen är avklarad genomförs datadrivna analyser för att fastställa vilka åtgärder som har störst betydelse.  Därmed skapas förståelse för hur resurser och arbete bör prioriteras. lutligen kompletteras arbetet med analyser av kompetenta affärskonsulter med lång erfarenhet inom affärsutveckling, företagsledning och förändringsledning.   

 

Envac är en driven och nytänkande organisation med ett starkt medarbetarinflytande som en del av vårt svenska arv. Vi letar ständigt efter sätt att förbättra oss själva. Hubbsters verktyg stöttar oss i det arbetet.

Patrick Haraldsson, President, Region Envac North Europe

Vill du prata med en specialist på affärsanalyser?

Jonas Hedman jobbar som senior business consultant och är specialist på affärsanalyser. Jonas har arbetat mycket med change management frågor och säljledning framförallt inom B2B.
Frågor?
Scroll to Top
Scroll to Top