Näin Everysport Media Group onnistui luomaan yhteisen kulttuurin, kun kolmesta yrityksestä tuli yksi

Liiketoimintojen yhdistyminen loi tarpeen yhteiselle kulttuurille.

Everysport Media Group perustettiin keväällä 2016, kun digitaaliseen urheilumediaan yhdistyi useita alan vahvoja toimijoita.

Yhtäkkiä oltiin tilanteessa, missä oli useita erilaisia yrityskulttuureja, samalla kun oli löydettävä yhteinen perusta kasvulle ja luotava yhteinen painopiste sekä liiketoiminnalle että koko organisaatiolle.

Organisaatiossa oli noin 80 työntekijää, jotka olivat sekä maantieteellisesti että kulttuurisesti levällään.

Näistä lähtökohdista lähdettiin luomaan vahvaa, yhtenäistä kulttuuria osallistamalla koko organisaatio mukaan muutosprosessiin Hubbsterin Activate-työkalua hyödyntäen.

Muutostyön aloitus

Everysport Media Groupin johtaminen alkoi strategiatyöllä, jossa henkilöstökyselyjen ja työpajojen perusteella seulottiin hypoteesit yrityksen arvoista, visiosta ja kulttuurista.

Tämän jälkeen ne esiteltiin ja niistä keskusteltiin useissa fyysisissä työpajoissa, joissa kaikkien työntekijäryhmien oli annettava palautetta ennen kuin ne palautettiin yrityksen hallitukselle. Vasta sen jälkeen alkoi aktivointityö, jossa työntekijöiden oli alettava konkreettisesti muuttamaan kulttuuria ja visiota konkreettiseksi toiminnaksi, joka liittyi yrityksen strategiaan.

Hubbster täytti kaikki ne toiveet ja vaatimukset, joita meillä oli etsiessämme oikeaa työkalua ja oikeaa muutosjohtamiskumppania. Koimme, että meillä oli yhdessä parhaat edellytykset luoda mukaansatempaava, osallistava ja tehokas jalkauttamistyö organisaatiossa”, sanoo Gustaf Karling, Everysport Media Groupin omistaja.

Sitoutuminen ja aloitteellisuus koko organisaatiossa

Hubbsterin avulla Everysport Media Group pystyi viemään uuden yhteisen kulttuurinsa ja visionsa tehokkaammin konkretiaksi. Samalla Hubbsterin työkalut antoivat johdolle ja strategeille jatkuvaa, reaaliaikaista palautetta muutosprosessin etenemisestä ja sen vaikutuksista liiketoiminnan kehittymiseen.

”Olemme pienempi organisaatio, eikä meillä ollut mahdollisuutta tai halukkuutta luottaa pelkästään palkattuihin liikkeenjohdon konsultteihin muutosprosessin suorittamisessa.

Hubbsterin työkalussa oli sisäänrakennettuna digitaalinen prosessi, joka tuki meitä tiedon suhteen, mutta samalla osallisti ja motivoi organisaatiota, mikäli oli tarpeen henkilöstön saamiseksi mukaan muutokseen.

Tämä kokonaisuus on ollut uskomattoman hyvä meille, sanoo Gustaf Karling.

77 % toteutusaste

Muutostyön nimeksi tuli ’Tie visioon’. Siinä luotiin 12 viikon jaksoissa jatkuvasti konkreettisia, merkityksellisiä ja toteuttamiskelpoisia toimintoja yrityksen kulttuurin asteittaiseksi ja strategiseksi terävöittämiseksi. Yhdessä kehitettyjen toimien toteutettavuusaste oli keskimäärin 77%. 

”Yrityskulttuuri ei ole jotain, minkä teet vuodessa ja lasket sen sitten ikäänkuin valmiiksi. Se on jatkuvaa hienosäätöä ja Hubbsterin ratkaisun avulla pystymme seuraamaan kulttuurin kehitystä reaaliajassa, mikä on menestyksen edellytys nopeasti kasvavalle yritykselle kulttuurifuusiossa”, Gustaf Karling sanoo.

forandringsledning-unga-personer-pa-kontor-i-mote

Mitattavissa olevat tulokset

Hubbsterin kanssa työskennellessä saatte mitattavissa olevia tuloksia:

  • Sitoutuminen
  • Muutosten läpivienti
  • Koko organisaation osallistaminen ja aktivoiminen mukaan muutokseen
  • Olemme mukana varmistamassa, että muutokset jalkautuvat organisaatioonne suunnitellusti
  • Reaaliaikainen muutosten seuraaminen
  • Digitaaliset työkalumme tuovat takuutehokkaan mallin muutosprosessien onnistumiseen

Lisäksi kokeneet konsulttimme ovat kanssanne varmistamassa onnistumisen.

Tämä kokonaisuus on ollut uskomattoman hyvä meille.

Gustaf Karling, Every Sport Median omistaja

Haluatteko keskustella asiantuntijan kanssa tarjoamistamme palveluista?

Kokeneet konsulttimme osaavat auttaa, ja riippuen tarpeistanne saatamme teidät yhteen erityisasiantuntijoidemme kanssa. Tällä tavoin takaamme teille parhaat mahdolliset tulokset.
Scroll to Top
Vieritä ylös