Danske Bank

Kansainvälisen #metoo-kampanjan jälkeen monet tietoiset ja tulevaisuuteen suuntautuneet yritykset ovat ymmärtäneet osallistamisen, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden vaikuttavan yritysten liiketoimintaan.

Tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, että yritysten strategisille asialistoille tuodaan tänä päivänä näihin aiheisiin liittyviä kysymyksiä, koska yritysten kyky yhdistää nämä kokonaisuudet osaksi liiketoimintansa kehittämistä on ehdottoman tärkeää maailmanlaajuisen kilpailuedun vahvistamiseksi.

Ylläpitääkseen johtavaa asemaansa kansainvälisesti houkuttelevana työpaikkana Danske Bank hyödynsi muutosjohtamistyössään Hubbsterin digitaalisia muutosjohtamistyökaluja. 

Kiinnostaako nähdä miten? Lue alta lisää ja varaa demoesittely.

Osallistavan kulttuurin luominen

Hubbsterin työkaluja hyödynnettiin osallistavan kulttuurin kehittämiseksi, jotta jokainen organisaatiossa työskentelevä henkilö pääsisi osallistumaan oman roolinsa ja vastuualueensa pohjalta yrityskulttuurin luomiseen.

Ylivoimaisesti tärkeimmäksi menestystekijäksi määriteltiin kuitenkin se, että johto ottaa vastuun siitä, että heillä on selkeä strategia haluamansa viestin välittämiseksi, ja että kehitetään viestintästrategia tämän viestin välittämiseksi.

Lisäksi strategian jalkauttaminen ja muutosten seuranta täytyi saada kuntoon.

Hubbster Activate mahdollisti osallistavan toimintatavan

Käyttämällä muutosprosessissa Hubbsterin Activate-työkalua koko organisaatio saatiin osallistumaan muutostyöhön. Tämä johti mitattavissa oleviin tuloksiin osallistavan kulttuurin ja liiketoimintakehittämisen suhteen.

Sekä johto että työntekijät pääsivät hyödyntämään omaa kompetenssiaan osastojensa kehitysaktiviteettien suunnittelussa. Työskentelytavan johdosta kaikki ovat saaneet kantaa vastuuta sekä päässeet kehittymään omassa työroolissaan, sillä Activate-työkalun avulla työskentely oli suoranaisesti sidoksissa myös omiin työtehtäviin.
 
Danske Bankin mukaan tämä työskentelytapa luo loistavat edellytykset yhteistyölle – yhdelle pankin ydinarvoista – kaikissa niissä kysymyksissä, jotka osoittautuivat oleellisiksi ja koettiin tärkeiksi sekä johdon että työntekijöiden mielestä.
 
Lisäksi työntekijät pääsivät arvioimaan työn asiaankuuluvuutta, minkä huomattiin merkittävästi helpottaneen tärkeiksi koettujen aktiviteettien tuomista osaksi arkea.
 

Tehokasta kommunikointia

 
Muutostyössä Hubbster Activate mahdollisti johdon tehokkaan kommunikoinnin muun muassa sen suhteen, miksi mikäkin työ on tärkeää ja mitä odotuksia johdolla on työntekijöiden suhteen. Lisäksi onnistuttiin kommunikoimaan hyvin miten koko prosessi ja sen seuranta toteutetaan.
 

Johdolle Activate-työkalu tarjosi mahdollisuuden seurata koko muutosprosessia reaaliaikaisesti. Samalla oli mahdollista jatkuvasti analysoida ja kommunikoida, kuinka muutostyö sujui ja tarjota tukea tarpeen tullen.

Menestykseksi osoittautuneita asioita nostettiin esille ja hyväksi todettuja toimintatapoja pystyttiin nopeasti skaalaamaan läpi organisaation. Tämä koettiin tärkeäksi, koska nopea palaute piti organisaation motivaation korkealla, samalla kun kaikki tunsivat olonsa osallisiksi koko muutostyön ajan. 

Activate auttoi koko organisaation osallistamisessa

Kaikki edellämainitut asiat ovat tärkeitä ainesosia, kun rakennetaan osallistavaa yrityskulttuuria. Danske Bankin johdolle Activate-työkalu toimi prosessitukena, kun he toteuttivat muutosta yhdessä koko organisaation kanssa.

Activaten kautta eri osastojen päälliköillä oli pääsy johdon päätöksiin perustuvaan räätälöityyn ja yhtenäiseen materiaaliin. Käytännön tasolla se tarkoitti sitä, että kaikilla työntekijöillä oli sama tieto käytössään, jolloin muutostyö saatiin toteutettua tasavertaisesti koko organisaatiossa.

forandringsledning-unga-personer-pa-kontor-i-mote

Näin Hubbster auttaa muutosten jalkauttamisessa

Meillä on pitkä kokemus kaikenlaisten muutosten tehokkaasta jalkauttamisesta erilaisiin organisaatioihin.

Riippuen organisaationne tarpeista meillä on tarjota ansioituneiden seniorikonsulttien apu kaikenlaisiin tilanteisiin.

Välillä tehtävät muutokset ovat jo tiedossa, jolloin autamme niiden tuomisessa osaksi arkea hyödyntäen digitaalisia työkalujamme.

Toisinaan koko organisaatio halutaan osallistaa muutosprosessiin, jolloin käytämme toisia metodeja ja hyödynnämme toisenlaista digitaalista työkaluamme mahdollisimman hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi.

Joka tapauksessa voit olla varma yhdestä asiasta: olemme tarvittaessa tukenanne koko prosessin ajan taaten muutosten tehokkaan jalkautumisen

Activate mahdollisti koko organisaation osallistamisen muutoksiin tehokkaasti.

Haluatko keskustella asiantuntijan kanssa?

Rebecka Borg on erityisasiantuntija osallistavaan muutosjohtamiseen liittyvissä kysymyksissä.
Scroll to Top
Vieritä ylös