Varumärkesanalys – Stärk ert varumärke!

Med en varumärkesanalys blir det lättare att fatta beslut om hur ni kan utveckla ert varumärke framåt. En vanlig fråga bland företag idag är: ”Vad behöver vi göra för att utveckla varumärket och hur starkt är det?” Starka varumärken är viktigare än någonsin och för att lyckas krävs först en god förståelse för hur marknaden uppfattar ert varumärke.

Värdet av en varumärkesanalys

Det finns många fördelar med en analys av det egna varumärket. Dels får ni en klar bild över vilka associationer som finns kopplade till er, men även hur stor varumärkeskännedom är. Ni kan även lära känna er målgrupp bättre och utifrån det planera olika kommunikationsinsatser. Varumärkesanalys är en viktig och central del för samtliga som är involverade i företagets strategiska arbete. 

Hubbsters varumärkesanalys ger er inte bara data från marknaden, utan även konkreta slutsatser och rekommendationer från våra experter som visar er vilka insatser ni behöver göra för att stärka ert varumärke.
Utöver det får ni även en väl underbyggd bild av nuläget, så att ni därefter kan prioritera kommande steg i varumärkesutvecklingen.

Frågor som en analys kan besvara

  • Vilken varumärkeskännedom finns? Både den spontana och hjälpta.
  • För vilka kunder och leverantörer är ni det självklara valet?
  • Vilka positiva och negativa associationer finns till ert varumärke?
  • Vilka associationer är viktigast? Varför är det så?
  • Vilka preferenser finns och varför?
  • Vilka styrkor och svagheter har ni på olika marknader? Även gällande olika produkter och i förhållande till  konkurrenter.
  • Hur stort är gapet mellan nuläge och ert önskade läge?
  • Vilka styrkor och svagheter finns i marknadskommunikationen?
  • Vilka identifierade och definierade förbättringsmöjligheter finns det?

Skräddarsy din varumärkesanalys

Ett vanligt misstag många företag gör är att man genomför en varumärkesundersökning där man med hjälp av intervjuer och/eller enkäter ställer mer eller mindre standardfrågor till kunder och marknaden. Problemet är då att undersökningen inte anpassas efter er och era behov, utan utgår från en mall. Det kan också vara svårt för er (och ta tid) att analysera resultatet, dra slutsatser och komma fram till nästa steg.

Vi menar att varje situation är unik och förarbetet är avgörande för resultatet. För att få ett gott beslutsunderlag är det viktigt att klart och tydligt definiera vilka kärnfrågor man vill ha svar på, vilket det önskade läget är, vilken förflyttning man önskar och vilka målgrupper som är relevanta.
Våra experter går sedan alltid noggrant igenom resultatet av datainsamlingen för att ge er konkreta slutsatser och rekommendationer.

En beprövad metod

Vi har utvecklat vår metod för faktainsamling under mer än ett decennium. Med hjälp av statistiskt säkerställda frågor får vi fram fakta genom att föra dialog med den utvalda målgruppen. En viktig nyckel till ett statistiskt säkerställt resultat är ett slumpmässigt urval av respondenter inom tydligt och klart definierade målgrupper. 

På Hubbster genomförs intervjuerna av erfarna intervjuare på alla världens språk. Den fakta som inhämtas analyseras sedan av kompetenta konsulter med lång erfarenhet inom varumärkesstrategi, affärsutveckling och marknadsföring. 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er med ert varumärkesarbete? Kontakta oss idag så berättar vi mer!

Scroll to Top