Undersökningar

Säljattitydkartläggningar, effektundersökningar (före och efter insatser), läsvärdesundersökningar, potentialundersökningar, undersökningar om hemsidor, e-handel, förpackningar – ja, det finns ett antal områden som vi undersöker utifrån varje kunds specifika behov.

Colleagues Handing Branding Plan Strategy to other

Varumärkesanalys

Varumärkesanalys – stärk ert varumärke! Med en varumärkesanalys blir det lättare att fatta beslut om hur ni kan utveckla ert varumärke framåt. En vanlig fråga bland företag idag är: ”Vad behöver vi göra för att utveckla varumärket och hur starkt är det?” Starka varumärken är viktigare än någonsin och för att lyckas krävs först en …

Varumärkesanalys Läs mer »

Due diligence

Kommersiell due diligence

Kommersiell due diligence – fakta som säkerställer tryggare förvärv Hur säkra är de framtida prognoserna? Hur nöjda är kunderna? Hur starkt är erbjudandet jämfört med konkurrenterna? Finns det risk för kundtapp? Vilka åtgärder behöver vidtas för att nå de uppsatta målen? Dessa frågor och många fler ställer sig de flesta som överväger att göra ett …

Kommersiell due diligence Läs mer »

Working business people analyse high performance marketing data

Hubbster Marknadsanalys

Marknadsanalys – en tydlig bild av marknaden och dess potential En marknadsanalys görs när man vill utforska nya möjligheter på befintliga marknader. De kan även användas när man har planer på att gå in på nya. För att kunna bedöma olika möjligheter och risker som det innebär att satsa på en ny marknad eller en …

Hubbster Marknadsanalys Läs mer »

Medarbetaranalys

Hubbster Medarbetaranalys

Medarbetaranalys för ett ökat engagemang och högre effektivitet Med hjälp av en medarbetaranalys och ett tydligt NMI (Nöjd Medarbetarindex) får ni specifika slutsatser och rekommendationer för vad ni behöver göra för att skapa nöjdare och mer motiverade medarbetare. Medarbetare som är motiverade vill mer och ger mer. Samtidigt kan ni också ha koll på hur …

Hubbster Medarbetaranalys Läs mer »

Measure success concept

Hubbster Pulsmätning

Pulsmätning – se resultatet av ert förändringsarbete   Pulsmätningar är ett verktyg för att följa ert förändrings- och utvecklingsarbete. En effektiv och högpresterande organisation bygger på engagemang, delaktighet, trivsel och utvecklingsmöjligheter. Det är faktorer som är avgörande för att behålla kompetenta medarbetare och skapa lojala kunder. Men hur vet ni att de åtgärder ni genomför …

Hubbster Pulsmätning Läs mer »

Customers entering interior design store

Hubbster Kundanalys

Kundanalys för långsiktiga och sunda affärsrelationer Alla viktiga strategiska beslut bör baseras på fakta. Det är grunden i allt framgångsrikt förändringsarbete. En kundanalys med Hubbster ger insikter i hur kunderna ser på er och ni lär er hur ni kan förbättra era tjänster och er samverkan med era kunder. Faktum är att nöjda kunder inte …

Hubbster Kundanalys Läs mer »

Succesful businesswoman CEO of company. Business success office meeting concept

Hubbster affärsanalys

Affärsanalys: Verktyget för faktabaserade underlag   Alla företag behöver utvecklas och förändras för att nå långsiktig framgång. Besluten är många och frågeställningarna ännu fler.  Hur ska vi förändra vårt erbjudande?  Är våra processer tillräckligt effektiva? Ligger vi rätt prismässigt? Vilka förändringar i vår kundsamverkan skulle ge mest effekt? Dessa viktiga strategiska frågor och många fler …

Hubbster affärsanalys Läs mer »

Business Strategy Branding Planning Concept

Varumärkesundersökningar

Varumärkesundersökning för ett tydligare varumärke   En varumärkesundersökning kan hjälpa dig få insikt i vilka åsikter och uppfattningar som finns kring ert företag. I en varumärkesundersökning kartläggs samtliga åsikter, attityder och associationer med ert företag, oavsett om de är positiva eller negativa. Där får ni en bild på ert varumärke värderas idag och var ni …

Varumärkesundersökningar Läs mer »

Scroll to Top