Varumärkesundersökning för ett tydligare varumärke

 

En varumärkesundersökning kan hjälpa dig få insikt i vilka åsikter och uppfattningar som finns kring ert företag. I en varumärkesundersökning kartläggs samtliga åsikter, attityder och associationer med ert företag, oavsett om de är positiva eller negativa. Där får ni en bild på ert varumärke värderas idag och var ni står i dagsläget baserat på de åsikter som finns på marknaden. 

Starka varumärken ger en ökad lönsamhet. Kunderna är helt enkelt beredda att betala mer för välkända och pålitliga varumärken. Genom att använda sig av en databaserad undersökning som kompass kan vi tillsammans se till så att ni rör er i rätt riktning.

Vad är en varumärkesundersökning?

Genom en varumärkesundersökning kan man ta tempen på vilka attityder och vilken image ert företag har gentemot målgruppen. En bra utförd varumärkesundersökning kan sedan ligga till grund för strategiska beslut som handlar om just varumärkesarbetet samt marknadsföringen. I majoriteten av alla branscher finns det nämligen ett samband mellan försäljning och ett varumärkes styrka. 

Ett varumärke är oftast större än vad man tror. Det kan handla om pålitlighet, om ni är enkla att vara kunder hos, om kunden upplever att ni bryr er om dem samt om ni tar samhällsansvar. Det är många kunder som vill veta hur deras varumärken uppfattas på marknaden och hur de utvecklas över tiden.

Viktig del av strategin

Att bygga varumärken är ett långsiktigt och tålmodigt arbete, som ofta kräver stora investeringar. Det är viktigt att veta hur varumärket uppfattas och utvecklas över tiden. Systematiska varumärkesundersökningar över tid ger en tydlig bild av varumärkets kännedom, associationer, styrka och lojalitet.

Baserat på de insikter som du får genom undersökningen blir det även lättare att positionera sig samt stärka varumärket, eftersom du kommer få en grund att stå på. Genom förslag på konkreta åtgärder och insatser blir det enklare att välja marknadsföringsåtgärder. Tillsammans kan vi ta fram ett gediget beslutsunderlag som kan användas för att bland annat mäta effekten av er marknadsföring.

Stor efterfrågan på varumärkesundersökningar

Under våren och början på hösten har vi upplevt en stor efterfrågan på varumärkesundersökningar. Att bygga varumärket inifrån och ut, och att leva och kommunicera sitt varumärke, är avgörande för varumärkets framgång.


Hubbsters varumärkesanalys – en beprövad metod

Hubbsters metod för faktainsamling är framforskad under mer än ett decennium. Med hjälp av statistiskt säkerställda frågor tas fakta fram genom att föra dialog med den utvalda målgruppen. 

En nyckel till ett statiskt säkerställt resultat är att slumpmässiga urval av respondenter inom tydligt och klart definierade målgrupper. 

På Hubbster genomförs intervjuerna av erfarna intervjuare på alla världens språk. Den fakta som inhämtas analyseras sedan av kompetenta konsulter med lång erfarenhet inom varumärkesstrategi, affärsutveckling och marknadsföring.   

Scroll to Top
Scroll to Top