Undersökningar

Säljattitydkartläggningar, effektundersökningar (före och efter insatser), läsvärdesundersökningar, potentialundersökningar, undersökningar om hemsidor, e-handel, förpackningar – ja, det finns ett antal områden som vi undersöker utifrån varje kunds specifika behov.

Colleagues Handing Branding Plan Strategy to other

Varumärkesanalys

Varumärkesanalys Varumärkesanalys – stärk ert varumärke! Med en varumärkesanalys blir det lättare att fatta beslut om hur ni kan utveckla ert varumärke framåt. En vanlig fråga bland företag idag är: ”Vad behöver vi göra för att utveckla varumärket och hur starkt är det?” Starka varumärken är viktigare än någonsin och för att lyckas krävs först …

Varumärkesanalys Läs mer »

Due diligence

Kommersiell due diligence

Due diligence Kommersiell due diligence – fakta som säkerställer tryggare förvärv Hur säkra är de framtida prognoserna? Hur nöjda är kunderna? Hur starkt är erbjudandet jämfört med konkurrenterna? Finns det risk för kundtapp? Vilka åtgärder behöver vidtas för att nå de uppsatta målen? Dessa frågor och många fler ställer sig de flesta som överväger att …

Kommersiell due diligence Läs mer »

Working business people analyse high performance marketing data

Hubbster Marknadsanalys

Marknadsanalys Faktabaserat beslutsunderlag för er kommande satsning Hubbsters marknadsanalys är en marknadsundersökning som säkerställer att ni får användning av resultatet.  Att gå in på en ny marknad med sitt erbjudande är ett stort beslut för de flesta företag, och det kan även bli ett mycket kostsamt beslut om man inte känner till marknaden väl innan satsningen …

Hubbster Marknadsanalys Läs mer »

Medarbetaranalys

Hubbster Medarbetaranalys

Medarbetaranalys Tillsammans skapar vi ett ökat engagemang hos era medarbetare och högre effektivitet i ert arbete. Hubbsters medarbetaranalys är en medarbetarundersökning som säkerställer att ni kan använda resultatet för ert internt utvecklingsarbete.  Vi träffar ofta företag och verksamheter som genomför medarbetarundersökningar utan att få ut något resultat som lett till konkreta förbättringar för företaget och …

Hubbster Medarbetaranalys Läs mer »

Measure success concept

Hubbster Pulsmätning

Pulsmätning Pulsmätning – se resultatet av ert förändringsarbete Pulsmätningar är ett verktyg för att följa ert förändrings- och utvecklingsarbete. En effektiv och högpresterande organisation bygger på engagemang, delaktighet, trivsel och utvecklingsmöjligheter. Det är faktorer som är avgörande för att behålla kompetenta medarbetare och skapa lojala kunder. Men hur vet ni att de åtgärder ni genomför verkligen …

Hubbster Pulsmätning Läs mer »

Customers entering interior design store

Hubbster Kundanalys

Kundanalys För långsiktiga, lönsamma och sunda affärsrelationer Hubbsters kundanalys är en kundundersökning som säkerställer att du får ett resultat som du kan jobba vidare med. När företag gör en kundundersökning är det ofta två frågor som inte får tillräckligt mycket fokus: Hur säkerställer vi att resultatet av undersökningen blir ett faktabaserat beslutsunderlag som vi kan …

Hubbster Kundanalys Läs mer »

Succesful businesswoman CEO of company. Business success office meeting concept

Hubbster affärsanalys

Affärsanalys Faktabaserade underlag för rätt affärsbeslut Hubbsters affärsanalys är en kombination av en kundundersökning och en medarbetarundersökning – med fokus på affären! Alla företag behöver utvecklas och förändras för att nå långsiktig framgång. Besluten är många och frågeställningarna ännu fler. Hur ska vi förändra vårt erbjudande?  Är våra processer tillräckligt effektiva? Ligger vi rätt prismässigt? …

Hubbster affärsanalys Läs mer »

Business Strategy Branding Planning Concept

Varumärkesundersökningar

Varumärkesundersökning för ett tydligare varumärke   En varumärkesundersökning kan hjälpa dig få insikt i vilka åsikter och uppfattningar som finns kring ert företag. I en varumärkesundersökning kartläggs samtliga åsikter, attityder och associationer med ert företag, oavsett om de är positiva eller negativa. Där får ni en bild på ert varumärke värderas idag och var ni …

Varumärkesundersökningar Läs mer »

Scroll to Top
Scroll to Top