Strategi

Verktyg som konkretiserar din strategi

Hubbster tar strategier från ord till konkret verklighet i organisationer av alla storlekar.

Exempel på strategier

Av 10 företag misslyckas med att framgångsrikt implementera sin affärsstrategi. Vi vänder på statistiken och bidrar till att 9 av 10 lyckas.

Annan strategi

Har du en annan strategi?

Vill du aktivera en annan strategi? Vill du ha hjälp med att skapa engagemang kring en annan typ av strategi? Inga problem, Hubbster Active passar nämligen för alla typer av strategier oavsett verksamhetsområde eller vertikal. Hubbster Activate aktiverar alla typer av strategier Vårt digitala verktyg har ett inbyggt processstöd som stöttar såväl strategiägare som medarbetare, …

Har du en annan strategi? Läs mer »

hr strategi

HR-strategi som aktiverar medarbetarna

Strategi för HR och engagemangsaktivering Hela 73% är likgiltiga till sitt arbete och organisationen de arbetar för. Med Hubbster Activate ändrar ni på det och gör medarbetarengagemang till en styrka. Mer engagerade medarbetare Lågt engagemang kostar företag otaliga miljarder varje år, helt enkelt för att medarbetarna inte är motiverade att bidra till de uppsatta målen …

HR-strategi som aktiverar medarbetarna Läs mer »

Colleagues Handing Branding Plan Strategy to other

Varumärkesanalys

Varumärkesanalys Varumärkesanalys – stärk ert varumärke! Med en varumärkesanalys blir det lättare att fatta beslut om hur ni kan utveckla ert varumärke framåt. En vanlig fråga bland företag idag är: ”Vad behöver vi göra för att utveckla varumärket och hur starkt är det?” Starka varumärken är viktigare än någonsin och för att lyckas krävs först …

Varumärkesanalys Läs mer »

Succesful businesswoman CEO of company. Business success office meeting concept

Hubbster affärsanalys

Affärsanalys Faktabaserade underlag för rätt affärsbeslut Hubbsters affärsanalys är en kombination av en kundundersökning och en medarbetarundersökning – med fokus på affären! Alla företag behöver utvecklas och förändras för att nå långsiktig framgång. Besluten är många och frågeställningarna ännu fler. Hur ska vi förändra vårt erbjudande?  Är våra processer tillräckligt effektiva? Ligger vi rätt prismässigt? …

Hubbster affärsanalys Läs mer »

Discussing strategy.

Konsten att vara konkret – hur man formulerar sig till framgång

Att lyckas med ett framgångsrikt strategi genomförande, eller aktivering som vi på Hubbster kallar det, kan ha sina utmaningar. En vanlig, men hyfsat lättkorrigerad, fallgrop är nivån av konkretisering man får till när man formulerar de aktiviteter man tänker lyckas med i linje med strategin eller planen. Här kommer några konkreta tips för tydligare aktivitetsformuleringar, och därmed ökad chans till faktiskt genomförande.

Scroll to Top
Scroll to Top