Medarbetaranalys

Tillsammans skapar vi ett ökat engagemang hos era medarbetare och högre effektivitet i ert arbete.

Hubbsters medarbetaranalys är en medarbetarundersökning som säkerställer att ni kan använda resultatet för ert internt utvecklingsarbete. 

Vi träffar ofta företag och verksamheter som genomför medarbetarundersökningar utan att få ut något resultat som lett till konkreta förbättringar för företaget och medarbetarna.

Ofta genomförs medarbetarundersökningar ”på rutin” och man har svårt att jobba vidare med resultatet av undersökningen.

Känner du igen detta? Håller medarbetarundersökningarna hos er på att bli irrelevanta? Då är det dags för er att boka ett möte med oss idag!

Hubbsters medarbetaranalyser ger er konkreta förslag på vad ni kan göra för att förbättra er verksamhet

Utöver enkätresultat, relevanta nyckeltal och index, ger Hubbsters medarbetaranalyser er konkreta förbättringsförslag. Dessa tas fram med hjälp av databaserade korrelationsanalyser samt genom att våra seniora konsulter gör djupanalyser av era resultat och trender.

Investera i det som är värdefullt för företaget!

Medarbetarna är alltid en av företagets viktigaste resurser och därför är det värdefullt att investera i dem. Eller som vi på Hubbster brukar säga; “När man mår bra, så gör man bra”.  När era medarbetare gör bra saker får det positiva effekter på hela verksamheten och företaget kommer med mycket större sannolikhet att nå sina mål. 

Medarbetaranalys – Hubbsters Metod

Innan ni genomför en medarbetaranalys är det viktigt att fastställa syftet och vilket resultat ni önskar att den ska ge. Förarbetet är något vi på Hubbster fokuserar mycket på. Vilka är de kärnfrågor ni som ledning vill få besvarade av medarbetarundersökningen?
Det finns några stora skillnader mellan en vanlig medarbetarundersökning och Hubbsters Medarbetaranalys:

1. Vi säkerställer att analysen besvarar era kärnfrågor, dvs det som ni vill få svar på när ni gör analysen. Vi ger er inte bara ett betyg på hur nöjda medarbetarna är, utan vi tar reda på, varför ser det ut som det gör, och vilka åtgärder bör ni vidta för att nå ert önskade läge. 

2. För att kunna ta fram relevanta slutsatser och rekommendation så har vi ett expertteam av projektledare och affärskonsulter med över 20 års erfarenhet från branschen som lägger ner mycket tid på förarbete och analys av resultatet.  

Viktiga beståndsdelar


Själva analysarbetet består av två viktiga delar; databaserade korrelationsanalyser samt djupanalyser av era resultat och trender som genomförs av seniora konsulter.

När analysarbetet är klart ingår alltid ett möte med er ledningsgrupp, där en eller flera av våra erfarna konsulter deltar och resonerar tillsammans med er, så att ni får de bästa förutsättningarna för att fatta beslut om såväl strategiska som taktiska förbättringsinitiativ. Vi deltar även gärna i det fortsatta arbetet med att presentera medarbetaranalysen för alla anställda och att implementera några eller alla förbättringsinitiativ, om ni så önskar. 

Det kan även vara värdefullt att använda ett smart och enkelt verktyg för själva implementeringen av förändringsinitiativen, särskilt i större, mer komplexa organisationer. Om ni önskar mer stöd under ert medarbetardrivna förändringsarbete, berättar vi gärna om Hubbster Activate

En medarbetaranalys levererade värde

  •  Nöjda och motiverade medarbetare som förstår företagets strategi
  • Konkreta slutsatser och rekommendationer som kan vara ett underlag i företagets strategi- och utvecklingsarbete
  • Medarbetare som ser stort värde i den årliga medarbetaranalysen och därför bidrar med stort engagemang
  • Ett verktyg för att skapa förändringsvilja hos medarbetarna
  • Vi säkerställer att ni inte bara får en rapport som hamnar i en skrivbordslåda – vi hjälper er att analysera resultatet och hjälper er även se till att de förändringar ni vill göra blir till faktiska förbättringar för er verksamhet.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag med en Medarbetaranalys?

forandringsledning-unga-personer-pa-kontor-i-mote

Så här gör Hubbster en medarbetaranalys

Vi arbetar med medarbetaranalyser och NMI (Nöjd Medarbetarindex) genom att mäta ert Employee Net Promotor Score).
Vi säkerställer att frågorna är relevanta och har ett expertteam som hjälper dig hela vägen.

Envac är en driven och nytänkande organisation med ett starkt medarbetarinflytande som en del av vårt svenska arv. Vi letar ständigt efter sätt att förbättra oss själva. Hubbsters verktyg stöttar oss i det arbetet.

Patrick Haraldsson, President, Region Envac North Europe

Vill du prata med en specialist på medarbetaranalyser?

Patrik Bolander jobbar som Key Account Manager på Hubbster. Han är vår specialist på medarbetarundersökningar och medarbetaranalyser och tar strategier till konkret handling genom medarbetardriven förändring. Med hjälp av medarbetarundersökningar, kundundersökningar, analyser. pulsmätningar och förändringsledning hjälper Patrik företag att uppnå förändring som syns i affärsresultaten.
Scroll to Top
Scroll to Top