Marknadsanalys

Faktabaserat beslutsunderlag för er kommande satsning

Hubbsters marknadsanalys är en marknadsundersökning som säkerställer att ni får användning av resultatet. 

Att gå in på en ny marknad med sitt erbjudande är ett stort beslut för de flesta företag, och det kan även bli ett mycket kostsamt beslut om man inte känner till marknaden väl innan satsningen startar.

Det är vanligt att företag satsar på en ny marknad som de senare måste backa tillbaka från på grund av att man inte hade tillräckligt bra förståelse för potentialen och utmaningarna på den nya marknaden.

Hubbster genomför marknadsanalyser som säkerställer att ni har de bästa förutsättningarna för att lyckas! Boka ett möte med oss idag så berättar vi mer.

Nyttan av en marknadsanalys


En marknadsanalys ger er svar på flera viktiga frågor innan ni går in på en ny marknad. Exempel på frågor som kan besvaras av en marknadsanalys är:

 • Hur stor är den potentiella kundbasen på den nya marknaden?
 • Hur skiljer sig kundernas behov på den nya marknaden i jämförelse mot vår befintliga marknad?
 • Hur ser konkurrenssituationen ut på den nya marknaden?
 • Hur ser prisnivåerna ut för våran typ av produkter på den nya marknaden?

Det här är exempel som kan vara avgörande att få svar på innan ni går in på en ny marknad. Man kan se det som en försäkring mot felaktiga beslut.

Genom att göra en marknadsanalys innan ni satsar på er nästa marknad så får ni förutsättningarna för att lyckas att nå uppsatta mål snabbare och till en lägre kostnad. 

Utöver att ge svar på viktiga frågor om er nya marknad så innehåller marknadsanalysen även en omfattande analys som leder till konkreta slutsatser och rekommendationer för hur ni ska kunna nå era mål på er nya marknad.

Hubbster metod


Alla marknader och alla företags förutsättningar ser olika ut. Därför skräddarsyr vi alltid våra marknadsanalyser baserat på era förutsättningar och mål. Utförandet sker i fyra steg:

 1. Ett gediget förarbete som bygger på ett eller flera arbetsmöten med dig som uppdragsgivare. Här fastställer vi bland annat mål, kärnfrågor att besvara, omfattning och metod. Detta är grunden för att kunna göra en lyckad marknadsanalys.
 2. Desk-top studier för att ta fram den fakta och data som finns tillgänglig och som skapar ett underlag för nästa steg. Metoden är kostnadseffektiv för att införskaffa data som behövs för att gå vidare i processen.
 3. Det tredje steget utgörs av externt inhämtande av data från marknaden. Detta sker vanligtvis genom intervjuer, men kan kombineras med enkäter eller kundpaneler. Här valideras den data som tagits fram i steg två och underlag för att besvara era kärnfrågorna inhämtas.
 4. När underlaget sammanställts så sätter sig Hubbsters experter bestående av seniora affärskonsulter med lång erfarenhet från att bygga och driva bolag i alla storlekar för att analysera resultatet. Detta leder till konkreta slutsatser och rekommendationer för hur ni bör agera på den nya marknaden för att uppnå era mål.

Det är vår bestämda uppfattning att alla viktiga strategiska beslut bör baseras på fakta och då räcker det ofta inte med att ta del av den tillgängliga data som finns, utan man måste även fråga marknaden om deras uppfattning.

Levererat värde med Hubbster marknadsanalys


Genom att göra en marknadsanalys med Hubbster får du bland annat:

 • Ett faktabaserat beslutsunderlag för era kommande beslut om den nya marknaden
 • Ett underlag som tydligt visar potential, risker och möjligheter för er på den nya marknaden
 • Slutsatser och rekommendationer som beskriver vad ni bör göra och prioritera för att nå era mål på den nya marknaden
 • En försäkring mot felaktiga beslut
 • Ett faktabaserat beslutsunderlag som kan stödja kommande beslut internt och mot exempelvis styrelse och ledning

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag med att göra en marknadsanalys? 

forandringsledning-unga-personer-pa-kontor-i-mote

Så här gör Hubbster en marknadsanalys

Hur gör man en marknadsanalys egentligen? Vår erfarenhet har lärt oss att bästa resultat kräver noggrannhet och planering. Att använda en standardiserad mall är inte ett bra tillvägagångssätt. Anledningen är att varje marknad och kundsegment är unikt.

Därför skräddarsyr vi alla våra analyser baserat på den situation som just du och ditt företag befinner er i. Utförandet sker i tre steg.

1. Ett gediget förarbete som bygger på ett eller flera arbetsmöten med dig som uppdragsgivare. Här fastställer vi bland annat mål, kärnfrågor att besvara, omfattning och metod. 

2. Desk-top studier
 för att ta fram den fakta som finns tillgänglig och som skapar ett underlag för nästa steg. 

3. Det absolut viktigaste steget
 utgörs av externt inhämtande av data. Detta sker vanligtvis genom intervjuer, men kan kombineras med enkäter och kundpaneler. Här valideras den data som tagits fram i steg 2 och underlag för att besvara de flesta av kärnfrågorna inhämtas.

Med Hubbster marknadsanalys som är kopplat till kundundersökningen kan vi identifiera kundernas behov och avläsa behov på våra olika marknader globala marknader – Vi vill gärna kunna analysera våra olika marknader för att ytterligare förstärka det som är bra och jobba vidare med det som är mindre bra.

Teo Laine, Group Sales Manager på Axel Christiernsson International AB

Vill du prata med en specialist på marknadsundersökningar och marknadsanalyser?

Rebecka Borg jobbar som senior business consultant och har jobbat flera år som management consult och med föreläsningar. Hon är en av våra specialister på marknadsundersökningar.
Scroll to Top
Scroll to Top