Marknad

Artiklar som handlar om kundmätningar och marknadsföring med fokus kring hur ditt företag uppfattas.

Colleagues Handing Branding Plan Strategy to other

Varumärkesanalys

Varumärkesanalys Varumärkesanalys – stärk ert varumärke! Med en varumärkesanalys blir det lättare att fatta beslut om hur ni kan utveckla ert varumärke framåt. En vanlig fråga bland företag idag är: ”Vad behöver vi göra för att utveckla varumärket och hur starkt är det?” Starka varumärken är viktigare än någonsin och för att lyckas krävs först …

Varumärkesanalys Läs mer »

Working business people analyse high performance marketing data

Hubbster Marknadsanalys

Marknadsanalys Faktabaserat beslutsunderlag för er kommande satsning Hubbsters marknadsanalys är en marknadsundersökning som säkerställer att ni får användning av resultatet.  Att gå in på en ny marknad med sitt erbjudande är ett stort beslut för de flesta företag, och det kan även bli ett mycket kostsamt beslut om man inte känner till marknaden väl innan satsningen …

Hubbster Marknadsanalys Läs mer »

Customers entering interior design store

Hubbster Kundanalys

Kundanalys För långsiktiga, lönsamma och sunda affärsrelationer Hubbsters kundanalys är en kundundersökning som säkerställer att du får ett resultat som du kan jobba vidare med. När företag gör en kundundersökning är det ofta två frågor som inte får tillräckligt mycket fokus: Hur säkerställer vi att resultatet av undersökningen blir ett faktabaserat beslutsunderlag som vi kan …

Hubbster Kundanalys Läs mer »

Business Strategy Branding Planning Concept

Varumärkesundersökningar

Varumärkesundersökning för ett tydligare varumärke   En varumärkesundersökning kan hjälpa dig få insikt i vilka åsikter och uppfattningar som finns kring ert företag. I en varumärkesundersökning kartläggs samtliga åsikter, attityder och associationer med ert företag, oavsett om de är positiva eller negativa. Där får ni en bild på ert varumärke värderas idag och var ni …

Varumärkesundersökningar Läs mer »

Scroll to Top
Scroll to Top