Ledning och styrelse

 

Anna Skarke

Styrelseordförande
Född: 1975. 

Utbildning och erfarenhet: Anna har arbetat inom Bisnode-koncernen, bland annat som försäljningsdirektör i den svenska ledningsgruppen. Anna har även arbetat som försäljningsdirektör för företagsaffären i Telekombolaget 3. 

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Börs Världen Nordic AB, styrelseledamot i Åre Konfernens & Event AB samt styrelsesuppleant i Taptum AB, Resecity i Huddinge AB, Akademikerresor AB, BIG Travel Leisure AB, ETSS – European Travel System Support AB och Reseshopen i Norden AB.

Innehav i Bolaget: 3 196 074 aktier genom bolag. 

 

Daniel Moström

Styrelseledamot
Född: 1971. 

Utbildning och erfarenhet: Daniel har en examen i civilekonomi från Linköpings Universitet. Han har även medverkat till ett stort antal företags- och lösningsuppbygganden från startup till scaleup och har extensiv kunskap om ekonomistyrning, finansiella marknader samt IT / SAAS- lösningar. Daniel var även tidigare extern firmatecknare i BIG Travel Leisure AB.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Berras Sportfiske AB, BIG Travel Brands AB och Zinkhus AB, VD och styrelseledamot i Xpecunia Nordic AB, styrelseledamot i Carama Invest AB, TopRight Nordic AB (publ), Luzlumos Intressenter AB, Fermenta AB dsmt extern firmatecknare i Watch it Live AB (publ), Börs Världen Nordic AB och Dage Invest AB.

Innehav i Bolaget: 333 333 aktier privat. 

 

Anders Wennergren

Styrelseledamot
Född: 1965. 

Utbildning och erfarenhet: Anders har bland annat varit marknadschef i StroedeRalton AB mellan 2002-2005 och verkställande direktör i Mercuri International AB mellan 2011-2015. Han är även grundare och delägare av iCore Solution AB.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD i QualitySales Gothenburg AB samt styrelseledamot i Anders Wennergren Holding AB och Confident Approach AB.

Innehav i Bolaget: 496 666 aktier genom bolag.

 

Patrik Axsäter

Styrelseledamot
Född: 1977. 

Utbildning och erfarenhet: Patrik har en examen i civilekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. Han har över 15 års erfarenhet från ”banking and management skills from both sales and banking” samt erfaranhet från förhandling och ledarskap och är för närvarande Chief Commercial Officer för Invoier AB. Patrik var tidigare extern firmatecknare i Ikano Bank AB (publ), A.B.S Global Factoring AB och PKPK Crew AB.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Svensk Bolagsfinans och kreditrådgivning AB och styrelsesuppleant i Foodrunners AB.

Patrik Axsäter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Innehav i Bolaget: – 

 

Ledande befattningshavare

  Alexander Vårnäs

Verkställande direktör

Utbildning och erfarenhet: Alexander har arbetat som VD sedan 2022
Styrelseledamot i Springnose house AB

Utbildning och erfarenhet:

Marknadsekonom från IHM Business school. Alexander har hela sin karriär haft affärer, kund och ledarskap som sin röda tråd. Senaste 7 åren som affärschef samt Head of Sales i Börsnoterade TopRight Nordic.

Innehav i Bolaget: 250 000 aktier.

Irene Wall

Ekonomichef
Född: 1971. 

Utbildning och erfarenhet: Irene har en examen i företagsekonomi från Uppsala Komvux. Hon var tidigare verkställande direktör i TopRight Nordic AB (publ) satm styrelsesuppleant i Åre Byservice AB, Yimyame Consulting AB och Resilv Mgmt AB.

Pågående uppdrag: –

Innehav i Bolaget: 234 678 aktier privat och genom närstående. 

 

Rebecka Borg

Head of Business Development
Född: 1973

Utbildning och erfarenhet: Rebecka har en magisterexamen i företagsekonomi samt en kandidatexamen i pedagogik från Stockholms universitet/LHS. Hon har 20 års erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling och har drivit flertalet förändringsuppdrag både som linjechef och managementkonsult.

Pågående uppdrag: –

Innehav i Bolaget: 5 000 aktier genom bolag. 

 

Jonas Hedman

Head of Marketing

Född: 1982

Utbildning och erfarenhet:
Jonas har studerat nationalekonomi och företagsekonomi på University of Canberra
och Södertörns högskola. Han har 16 års erfarenhet från ledande befattningar i
ett flertal tillväxtbolag, bl.a. som Head of Sales på mySafety försäkringar AB,
och VD för BS Kemi AB. De senaste åren har Jonas jobbat som Senior Business
Consultant för QS Business Consulting som sedan blev en del av Hubbster Group
AB. Jonas har internationell erfarenhet från att ha jobbat i bl.a Spanien,
Östeuropa, Finland och Norge.
 

Pågående uppdrag: Styrelseorförande i
Atentel Nordic AB samt Styrelseordförande i Hedmania AB.

 

Innehav i Bolaget: 74 579 aktier
genom bolag. 

 

Fredrik Göransson

CPO
Född: 1973

Utbildning och erfarenhet: Fredrik har en magisterexamen i företagsekonomi från Örebro Universitet. 

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i Goab konsulting AB.

Innehav i Bolaget: 568 433 aktier genom bolag.

Övriga befattningar

Revisor
Revisor, WeAudit Sweden AB,  Urban Johansson auktoriserad revisor
Tel: 010-410 29 34
E-mail: [email protected]
Karlstad

Hubbster har valt Amudova AB som dess Mentor

Amudova AB
Tel: 08-545 017 58
E-mail: [email protected]
Nybrogatan 6
Box 5855
SE-102 40 Stockholm

IR kontakt
Alexander Vårnäs vd
E-mail: [email protected]

 

Scroll to Top
Scroll to Top