Kundanalys

För långsiktiga, lönsamma och sunda affärsrelationer

Hubbsters kundanalys är en kundundersökning som säkerställer att du får ett resultat som du kan jobba vidare med. När företag gör en kundundersökning är det ofta två frågor som inte får tillräckligt mycket fokus:

  • Hur säkerställer vi att resultatet av undersökningen blir ett faktabaserat beslutsunderlag som vi kan jobba vidare med?
  • Vilka kärnfrågor ska den här undersökningen besvara?

Allt för ofta träffar vi företag som fattar viktiga strategiska beslut utan faktaunderlag. Sådana beslut kan bli väldigt kostsamma. Har detta hänt hos er? Skulle era affärsbeslut bli bättre om ni hade möjlighet att basera dem på gedigna analyser och tydliga rekommendationer? I så fall bör ni ta kontakt med oss idag!

Faktabaserade beslutsunderlag kan vara helt avgörande för lyckade affärer

 

Beslutsfattare har ofta viss förmåga att fatta beslut baserat på sin erfarenhet och med hjälp av sin intelligens. Detta är viktiga ingredienser i många vägval, men som komplement till detta kan det vara helt avgörande att även ha tillgång till data och fakta. Inte minst när det handlar om sådant som kundrelationer, erbjudandeutveckling, marknadsföring och försäljning. Vi menar att alla viktiga beslut bör baseras på fakta, eftersom det är en viktig grund för att nå framgång i affärsutveckling och försäljning. Faktum är att nöjda kunder inte bara är avgörande för framgången i finansiella termer. En kundbas som ser det riktiga värdet som tillförs av era tjänster eller produkter, kan bli en av era främsta tillgångar för er marknadsföring. Det är inte en underdrift att säga att en rekommendation från befintliga kunder är ett oslagbart säljverktyg. 

Kundanalys – Hubbsters Metod

 

Vi menar att förarbetet och analysen är avgörande för att ni ska få ut maximalt värde av en kundundersökning. Våra kundanalyser besvarar era viktigaste kärnfrågor och säkerställer att ni kan jobba vidare med resultatet. 

Utöver svar på de frågor vi ställer till era kunder, ger vi er en djupgående analys av resultatet samt konkreta och prioriterade rekommendationer på vad ni behöver göra för att ta er till ert önskade läge och nå era mål. För att kunna leverera detta erbjuder vi er en senior expertgrupp med lång erfarenhet från affärsutveckling inom de flesta branscher och storlek på bolag. Vi säkerställer helt enkelt att resultatet av er kundanalys inte bara blir en rapport i skrivbordslåda, utan att det leder till konkreta förbättringar för er verksamhet. 

För att säkerställa en hög svarsfrekvens från era kunder och för att få in så kvalitativa svar som möjligt, genomför vi telefonintervjuer för datainsamling i kombination med digitala enkäter. Kundpaneler? Eftersom vi levererar till globala företag och har arbetat i 99 länder, kan vi idag hålla intervjuer och genomföra enkäter på näst intill världens alla språk. 

Det kan även vara värdefullt att använda ett smart digitalt verktyg för själva implementeringen av era affärsstrategier och försäljningsplaner, särskilt i större, mer komplexa organisationer. Om ni önskar mer stöd i implementeringen, berättar vi gärna om Hubbster Monitoring. 

Levererat värde från en kundanalys

 
  • Ett faktabaserat beslutsunderlag som hjälper er att sätta rätt strategi framåt
  • Ett resultat med slutsatser och rekommendationer från seniora konsulter
  • En försäkring mot felaktiga och kostsamma beslut
  • En grund för ett lyckat förändringsarbete
  • En möjlighet att vända missnöjda kunder till nöjda innan de lämnar
  • Data som kan användas i marknadsföring och effektiva kampanjer

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag med en Kundanalys?

forandringsledning-unga-personer-pa-kontor-i-mote

Vet ni vad era kunder tycker är viktigt?

Det är viktigt att veta vad som bör prioriteras för att få kunderna att bli mycket nöjda. Det är också av största vikt att tidigt upptäcka om några kunder är missnöjda, så att kunderna inte försvinner och ett dåligt rykte sprids.

Systematiska kundundersökningar med ett tydligt NKI (Nöjd Kund Index) och ett starkt NPS (Net Promoter Score) gör det enkelt att sätta mål och prioritera förbättringsinsatser. Att ständigt ha full koll på och utveckla kundrelationen är nyckeln till framgång.

 

Envac är en driven och nytänkande organisation med ett starkt medarbetarinflytande som en del av vårt svenska arv. Vi letar ständigt efter sätt att förbättra oss själva. Hubbsters verktyg stöttar oss i det arbetet.

Patrick Haraldsson, President, Region Envac North Europe

Vill du prata med en specialist på kundundersökningar och kundanalyser?

Jonas Hedman jobbar som Senior Business Consultant och är specialist på bl.a. kundanalyser. Jonas har arbetat länge inom change management och strategiutveckling.
Scroll to Top
Scroll to Top