Due diligence

Kommersiell due diligence – fakta som säkerställer tryggare förvärv

Hur säkra är de framtida prognoserna? Hur nöjda är kunderna? Hur starkt är erbjudandet jämfört med konkurrenterna? Finns det risk för kundtapp? Vilka åtgärder behöver vidtas för att nå de uppsatta målen? Dessa frågor och många fler ställer sig de flesta som överväger att göra ett förvärv. Hubbsters modell för kommersiell due diligence (DD) ger svar på dem och fler där till. Med hjälp av externt inhämtad data mäter och analyserar vi styrkan i företags erbjudande och företags förmåga att samverka med sina kunder. Därigenom kan sannolikheten att prognoser hålls fastställas.

Beslut baserat på fakta

Att göra ett företagsförvärv är ett stort beslut som bör baseras på fakta. Vi menar att kommersiell due diligence  är minst lika viktigt som de legala och finansiella aspekterna. Hubbster har utvecklat en unik faktabaserad metod som analyserar styrkan i företags erbjudande och företags förmåga att samverka med sina kunder idag och i framtiden. Vår metod täcker hela företagets samverkan med sina kunder från erbjudande till affärsuppföljning ur ett kund- och medarbetarperspektiv.

Skräddarsy din kommersiella due diligence

Ett vanligt misstag många företag gör är att man genomför en standardiserad kommersiell DD där mer eller mindre standardiserade intervjuer genomförs med nyckelkunder och utvalda medarbetare. Vi menar att varje situation är unik och förarbetet är avgörande för resultatet. För att få ett fullgott beslutsunderlag bör man kombinera ett förutsättningslöst angreppssätt med att tydligt och klart definiera vilka kärnfrågor man vill ha svar på.

Förberedelse för bättre kommersiell due diligence

Ett vanligt misstag många företag gör är att man genomför en standardiserad kommersiell due diligence där mer eller mindre standardiserade intervjuer genomförs med nyckelkunder och utvalda medarbetare. Ofta används en checklista som inte är anpassad för den unika situationen. Vi menar att varje situation är unik och ett bra förarbete är avgörande för resultatet. För att få ett fullgott beslutsunderlag bör ett ett förutsättningslöst angreppssätt kombineras med tydliga och klart definierade kärnfrågor som behöver besvaras.

Värdet av Hubbsters Kommersiella DD

Resultatet av en kommersiell due diligence är dels en gedigen och väl underbyggd bedömning av sannolikheten för att de lämnade prognoserna kommer att nås. Dessutom inkluderas faktabaserade, konkreta och prioriterade rekommendationer till åtgärder för att säkerställa att målen nås. Hubbsters kommersiella due diligence täcker bland annat:
 • Helhetsintrycket av erbjudandet
 • Behovstillfredsställelse
 • Önskemål om utveckling
 • Jämförelse med konkurrenterna
 • Konkreta förbättringsmöjligheter
 • Synen på framtidens spelplan
 • ”Top of mind” vid val av leverantör
 • ”Top of mind” kund
 • Marknadskommunikation
 • Försäljning
 • Leverans och service
 • Uppföljning efter affär
 • Kundutveckling
 • Information och samverkan
 • Ständiga förbättringar
 • Reellt kundvärde
 • Ledarskap, mål, motivation, uppföljning och styrning (endast medarbetare)
Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med kommersiell due diligence?
forandringsledning-unga-personer-pa-kontor-i-mote

Så här gör Hubbster en kommersiell DD

Hubbsters kommersiella due diligence är en unik metod framforskad under mer än ett decennium. Fakta tas fram genom att föra dialog med kunder och medarbetare i form av exempelvis intervjuer och enkäter.

Mer generiska frågor som täcker hela erbjudandet och all kundsamverkan kompletteras med kundanpassade frågor. Metoden och frågeurvalet säkerställer att analysen inte bara ger svar på vad som är bra och mindre bra utan fastställer även bakomliggande orsaker. Med andra ord besvaras frågan varför är det bra eller mindre bra? 

Analysen täcker hela verksamheten från erbjudandet till marknadsföring, försäljning, leverans/utförande och uppföljning. Det inkluderar bland annat levererat kundvärde och konkurrentjämförelser. 

Den fakta som inhämtas analyseras av konsulter med lång erfarenhet inom affärsutveckling, företagsledning och försäljning.

Envac är en driven och nytänkande organisation med ett starkt medarbetarinflytande som en del av vårt svenska arv. Vi letar ständigt efter sätt att förbättra oss själva. Hubbsters verktyg stöttar oss i det arbetet.

Patrick Haraldsson, President, Region Envac North Europe

Vill du prata med en specialist på kommersiell due diligence?

Jonas Hedman jobbar som senior business consultant och är specialist på kommersiella DD:s. Jonas har arbetat mycket med change management frågor och säljledning framförallt inom B2B.
Scroll to Top
Scroll to Top