ICA Skolan och Hubbster i samarbete

Det är med stolthet vi kan berätta att Hubbster och ICA Skolan har inlett ett samarbete för att gemensamt erbjuda stöd i aktivering av kultur, affär och strategi inom ICA koncernen.  En första gemensam kund är redan kontrakterad och fler dialoger är igång.

Kombinationen av Hubbsters digitala aktiveringsprocess och ICA Skolans långa erfarenhet av att utveckla medarbetare för att öka butikernas och ICAs konkurrenskraft är ett nytt och högst aktuellt erbjudande i ICA Skolans portfölj. En organisations medarbetare är en ofta outnyttjad kompetenspool vad gäller verksamhetsutveckling som genom Hubbsters teknik kan kliva fram som engagerade rådgivare och genomförare av företagets viktigaste frågor, stöttade av ICAs ledare och rådgivare/utbildare från ICA Skolan.

ICA Skolan är ICAs kompetenspartner med uppdrag att driva kompetensutveckling utifrån koncernens och bolagens affärsmål och hjälpa de olika organisationerna inom ICA både på butik, kontor och logistik.

Skolans rådgivare och utbildare erbjuder kompetensutveckling inom bland annat:

  • Affärsledning och affärsutveckling
  • Ledarskap, ledningsgrupps- och teamutveckling
  • Värderingar
  • Driva och utveckla butik
  • Försäljning, service och kundbemötande
  • Mat, måltider, färskvaror och sensorik
  • Strategi- & Kulturaktivering

Hubbster är ett SaaS-bolag med fokus på digitala processer för aktivering av strategi, kultur och affär. Tekniken baseras på ledande forskning inom bland annat motivation, affärsutveckling, måluppfyllnad och företagskultur och erbjuds som en digital best practise för framgångsrik aktivering.

Scroll to Top
Scroll to Top