Jonathan Björkman

gemensam-malbild

Gemensam målbild

Gemensam målbild Gemensam målbild och plan – vi hjälper dig skapa samsyn i din ledningsgrupp En gemensam målbild och plan inom företaget hjälper er att få en samsyn inom ledningsgruppen. Det är inte ovanligt att företag har ledningsgrupper med kompetenta individer som fokuserar på att hantera det egna ansvarsområdet och de egna målen, istället för …

Gemensam målbild Läs mer »

forandringsledning-unga-personer-pa-kontor-i-mote

Förändringsledning

Change Management Förändringsledning & Change Management Förändringsledning hjälper företag, organisationer och individer att navigera vägen från nuläge till sin målsättning på ett strukturerat sätt. Syftet är att skapa beteendeförändringar som är positiva genom att stimulera människans inre vilja att utvecklas och förändras – vilket i  sin tur ökar kostnadseffektivitet och affärsnytta hos företag.Argument som används …

Förändringsledning Läs mer »

Scroll to Top