Redaktör

Ledarskap

De internationellt mest efterfrågade egenskaperna inom ledarskap   Vad skiljer ledarna från resten av oss? Finns det några utmärkande färdigheter eller egenskaper som gör att några av oss är mer lämpade än andra när det gäller ledarskap på arbetsplatsen? Det är allmänt känt att ju högre senior roll man får på arbetsplatsen, desto mer ekonomiskt …

Ledarskap Läs mer »

Målstyrning

Målstyrning Målstyrning – öka engagemanget och förändringstakten med intelligent målstyrning! De allra flesta företag och verksamheter har mål och nyckeltal idag, men ytterst få ser att dessa bidrar till en god förändringstakt i önskad riktning. Vi på Hubbster har gedigen erfarenhet av målstyrning och vet vad som krävs för att målstyrningen ska fungera. Vi hjälper …

Målstyrning Läs mer »

Värdeerbjudande

Värdeerbjudande Tydliggör ditt värdeerbjudande Vi hjälper dig utveckla ditt värdeerbjudande för differentiering och ökade marginaler! Vad innehåller ert värdeerbjudande? De flesta företagen är duktiga på att kommunicera fakta och produktegenskaper. Tyvärr är de inte lika många som tydligt förmedlar hur dess produkter och tjänster bidrar till att skapa värde.Ännu ovanligare är det att medarbetarna förstår …

Värdeerbjudande Läs mer »

Readiness for change

Skapa förändringsvilja Skapa förändringsvilja och se förändringstakten öka markant! Alla företag och verksamheter behöver hela tiden arbeta med att skapa förändringsvilja och sträva efter kontinuerlig utveckling för att nå framgång. Vi behöver ständigt anpassa oss till förändringar i vår omvärld, för att vara konkurrenskraftiga.  Boka möte Samtidigt visar forskning att mer än 70% av alla …

Readiness for change Läs mer »

Bolagsordning

Bolagsordning BOLAGSORDNING FÖR HUBBSTER GROUP AB (PUBL) ORG.NR 559238-4571 1. FÖRETAGSNAMNBolagets företagsnamn är Hubbster Group AB (publ). 2. STYRELSENS SÄTEStyrelsen har sitt säte i Stockholm. 3. VERKSAMHETBolaget ska bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av IT-tjänster, rådgivning rörandeföretagsverksamhet, samt därmed förenlig verksamhet. 4. AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIERAktiekapitalet utgör lägst 750.000 kronor och högst 3.000.000 kronor. Antalet …

Bolagsordning Läs mer »

IPO

Viktig information DisclaimerInformationen på denna del av webbplatsen för Hubbster Group AB (publ) är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering …

IPO Läs mer »

Team work process

Processutveckling

Processutveckling Processutveckling och processförbättring   Att systematiskt arbeta med processutveckling och processförbättring är viktigt för att hitta nya effektiviseringsmöjligheter i verksamheten. Symptom på ineffektiva eller otydliga processer är bland annat höga kvalitetsbristkostnader, ojämn kvalitet, stort personberoende och frustration i organisationen. Väldefinierade processer är ett kraftfullt verktyg för att optimera flöden, minska personberoendet, öka lönsamhet och belysa …

Processutveckling Läs mer »

Hubbster Activate

Användarvänliga verktyg för mellanstora företag som kontinuerligt vill jobba med change management och förändringsarbete. Activate innebär att du ökar sannolikheten att lyckas med dina affärsstrategier.

Annan strategi

Har du en annan strategi?

Vill du aktivera en annan strategi? Vill du ha hjälp med att skapa engagemang kring en annan typ av strategi? Inga problem, Hubbster Active passar nämligen för alla typer av strategier oavsett verksamhetsområde eller vertikal. Hubbster Activate aktiverar alla typer av strategier Vårt digitala verktyg har ett inbyggt processstöd som stöttar såväl strategiägare som medarbetare, …

Har du en annan strategi? Läs mer »

Scroll to Top