Så tog Apoteket sin strategi till konkret handling

Två steg mot konkret förändring

Förändringsarbetet genomfördes i en tvåstegsraket. Det första steget var Apotekets VD genomförde 32 fysiska möten på 17 olika orter, där strategin presenterades för personalen. Det andra steget var att involvera och aktivera medarbetarna. Studier och forskning påvisar att anledningen till att förändringsarbeten ofta fallerar eller inte blir av beror på att det saknas en tydlig process för hur man omsätter strategin till praktisk handling. Något Apoteket hade erfarenhet av också.

Den svåraste utmaningen var därför att utveckla en enkel och effektiv process för genomförandet av steg två; den lokala aktiveringen och få med alla medarbetare. I sökandet efter en process och ett bra verktyg för steg 2 föll valet på Hubbster som med deras digitala verktyg för aktivering och strategigenomförande skulle ta Apoteket i hamn.

– Den svåraste utmaningen i vår förändringsresa var att skapa en enkel och effektiv process som tog strategin från ord på papper och förvandlade den till konkreta aktiviteter, i hela organisationen. Hubbsters verktygslåda uppfyllde alla våra krav för att skapa och driva ett effektivt strategigenomförande inom Apoteket, säger Anders Rynnel, Brand Strategist på Apoteket.

Engagemang och initiativ i hela organisationen

Med Hubbster kunde Apoteket skapa engagemang bland medarbetarna och även få de lokala apoteken att ta initiativ till, och formulera, egna konkreta aktiviter som de själva kunde och ville genomföra. De kunde också följa upp alla aktiviteter som genomfördes och dela goda exempel med varandra i organisationen för inspiration och bättre sammanhållning.

Apoteket fick därmed den metod och det verktyg de behövde för att motivera medarbetarna att genomföra, och därmed aktivera, strategin i hela organisationen.

 

 

– Hubbster har ett enkelt och pedagogiskt gränssnitt som är lätthanterligt och intuitivt att förstå för användaren, utan att man behöver en specifik utbildning. Det gav oss möjlighet att i realtid följa implementeringsarbetets utrullning och utveckling i hela organisationen vilket var otroligt bra, säger Anders Rynnel.

458 Nya, genomförda och utvärderade aktiviteter

Arbetsnamnet för förändringsarbetet blev ”Framtidsverkstan”, ett digitalt nav och arbetsplats för Apotekets förbättringsarbete där samtliga medarbetare involverades – alla från högsta ledning ner till enskilda apotek och individnivå. Arbetet pågick under ett drygt år och ledde till flera konkreta och positiva resultat för Apoteket.

Totalt formulerades 458 nya, genomförda och utvärderade aktiviteter som syftade till att vinna kunden på varje lokal marknad. Av dessa 458 valdes sedan tio stycken aktiviteter specifikt ut som ”Best of Framtidsverkstan” . Dessa lyftes sedan fram i organisationen som best practice via inspirationscase och som konkret affärsutveckling.

– Eftersom det med Hubbster är möjligt att mäta utfallet av implementeringen, så har vi också kunnat se konkret vad det har gett för resultat. Och det är dessutom ett resultat som vi är mer än nöjda med”, fortsätter Anders Rynnel.

Mätbara resultat

• Totalt 458 konkreta, verksamhetsdrivande aktiviteter initierades, genomfördes och utvärderades.
• 64% konstaterad förståelse och användning av strategin bland medarbetarna.
• 54% av organisationen, primärt apoteken, uppgav att Framtidsverkstaden hjälpt dem att genomföra aktiviteter som lett till att fler kunder som handlar på sitt lokala apotek.

Andra positiva resultat enligt den interna undersökningen åtta månader efter aktiveringen

• Ökad motivation från medarbetarna om att vilja arbeta mer med strategin.
• 85% av användarna var nöjda.
• 64% uppgav att Framtidsverkstan hjälpt dem att bättre förstå Apotekets varumärkesplattform.

Scroll to Top