Medarbetaranalys för ett ökat engagemang och högre effektivitet

Med hjälp av en medarbetaranalys och ett tydligt NMI (Nöjd Medarbetarindex) får ni specifika slutsatser och rekommendationer för vad ni behöver göra för att skapa nöjdare och mer motiverade medarbetare. Medarbetare som är motiverade vill mer och ger mer. Samtidigt kan ni också ha koll på hur attraktiva ni är som arbetsgivare genom att mäta ert eNPS (Employee Net Promoter Score).

Funderar ni på vilka förändringar ni behöver göra för att engagemanget ska öka tillsammans med lönsamheten? Det börjar med medarbetarna. Med en medarbetaranalys får ni inte bara ett resultat på hur nöjda era medarbetare är, ni får konkreta slutsatser och rekommendationer för vad ni behöver göra för att lyckas ännu bättre som organisation framåt. Ökat engagemang ger er nöjdare kunder, vilket leder till en ökad lönsamhet för hela företaget.

Vad är en medarbetaranalys?

Innan ni genomför en analys är det viktigt att fastställa syftet och vilket resultat ni tänker att den ska ge. Förarbetet är något vi på Hubbster fokuserar mycket på. Vilka är de kärnfrågor ni som ledning vill få besvarade av medarbetaranlaysen?

Det finns några stora skillnader mellan en vanlig medarbetarundersökning och Hubbsters medarbetaranalys:

  1. Vi säkerställer att analysen besvarar era kärnfrågor, det vill säga det som ni vill få svar på när ni gör analysen. Vi ger er inte bara ett betyg på hur nöjda medarbetarna är. Utan vi tar reda på, varför ser det ut som det gör, och vilka åtgärder bör ni vidta för att nå önskat läge. 
  2. För att kunna ge er relevanta slutsatser och rekommendation så har vi ett expertteam av projektledare och affärskonsulter med över 20 års erfarenhet från branschen som lägger ner mycket tid på förarbete och analys av resultatet.  

Vad kan resultaten användas till?

Om en analys används på rätt sätt kan den ge goda förutsättningar för medarbetarnas välmående likväl som på affärsresultatet. 

När ni vet vad ni vill förändra baserat på resultaten från analysen är det dags för nästa steg – nämligen att genomföra förändringen. Hubbster har en unik digital plattform för effektivt förändringsarbete där man kan jobba ”bottom-up” genom medarbetardriven förändring och ”top-down” med utrullning av aktiviteter och projekt. 

Konkreta rekommendationer att agera på

Vi på Hubbster har alltid stort fokus på förarbetet, men också på analysen som görs av våra erfarna experter som lägger mycket vikt vid åtgärdsfokuserade rekommendationer. Vi säkerställer att ni inte bara får en rapport som hamnar i en skrivbordslåda – vi hjälper er att analysera resultatet och hjälper er se till att de förändringar ni vill göra blir till faktiska förbättringar inom er verksamhet.

Innan ni fattar nästa strategiska beslut, låt oss hjälpa er att ta fram faktabaserade underlag. Tillsammans ser vi till att det blir en försäkring mot felprioriteringar och felaktiga beslut.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med medarbetaranalys för att skapa konkret förändring?

 

Scroll to Top