Marknad

Artiklar som handlar om kundmätningar och marknadsföring med fokus kring hur ditt företag uppfattas.

Colleagues Handing Branding Plan Strategy to other

Varumärkesanalys

Varumärkesanalys – stärk ert varumärke! Med en varumärkesanalys blir det lättare att fatta beslut om hur ni kan utveckla ert varumärke framåt. En vanlig fråga bland företag idag är: ”Vad behöver vi göra för att utveckla varumärket och hur starkt är det?” Starka varumärken är viktigare än någonsin och för att lyckas krävs först en …

Varumärkesanalys Läs mer »

Working business people analyse high performance marketing data

Hubbster Marknadsanalys

Marknadsanalys – en tydlig bild av marknaden och dess potential En marknadsanalys görs när man vill utforska nya möjligheter på befintliga marknader. De kan även användas när man har planer på att gå in på nya. För att kunna bedöma olika möjligheter och risker som det innebär att satsa på en ny marknad eller en …

Hubbster Marknadsanalys Läs mer »

Customers entering interior design store

Hubbster Kundanalys

Kundanalys för långsiktiga och sunda affärsrelationer Alla viktiga strategiska beslut bör baseras på fakta. Det är grunden i allt framgångsrikt förändringsarbete. En kundanalys med Hubbster ger insikter i hur kunderna ser på er och ni lär er hur ni kan förbättra era tjänster och er samverkan med era kunder. Faktum är att nöjda kunder inte …

Hubbster Kundanalys Läs mer »

Business Strategy Branding Planning Concept

Varumärkesundersökningar

Varumärkesundersökning för ett tydligare varumärke   En varumärkesundersökning kan hjälpa dig få insikt i vilka åsikter och uppfattningar som finns kring ert företag. I en varumärkesundersökning kartläggs samtliga åsikter, attityder och associationer med ert företag, oavsett om de är positiva eller negativa. Där får ni en bild på ert varumärke värderas idag och var ni …

Varumärkesundersökningar Läs mer »

Scroll to Top