Kundanalys för långsiktiga och sunda affärsrelationer

Alla viktiga strategiska beslut bör baseras på fakta. Det är grunden i allt framgångsrikt förändringsarbete. En kundanalys med Hubbster ger insikter i hur kunderna ser på er och ni lär er hur ni kan förbättra era tjänster och er samverkan med era kunder.

Faktum är att nöjda kunder inte bara är avgörande för framgången i finansiella termer. En kundbas som ser det riktiga värdet som er produkt tillför kan bli en av era främsta tillgångar för marknadsföring. Det är inte en underdrift att säga att en rekommendation från befintliga kunder är ett värdefullt säljverktyg. Låt oss förklara mer om begreppet kundanalys och hur vi tillsammans kan låsa upp nya möjligheter för er.

Så fungerar en kundanalys

När man gör kundundersökningar så är det ofta två frågor som inte får tillräckligt mycket fokus:

  1. Hur säkerställer vi att vi att resultatet av undersökningen blir ett faktabaserat beslutsunderlag som vi kan jobba vidare med?
  2. Vilka kärnfrågor ska den här undersökningen besvara?

På Hubbster menar vi att förarbetet och analysen av resultatet är avgörande för att ni som kund ska få ut maximalt värde som verkligen besvarar era viktigaste kärnfrågor och säkerställer att ni kan jobba vidare med resultatet. Det är därför vi kallar våra kundundersökningar kundanalyser.

Det är viktigt att veta vad som bör prioriteras för att få kunderna att bli mycket nöjda. Men lika viktigt är det att tidigt upptäcka om några kunder är missnöjda, så att kunderna inte försvinner och ett dåligt rykte sprids.

Systematiska kundundersökningar med ett tydligt NKI (Nöjd Kund Index) och ett starkt NPS (Net Promoter Score) gör det enkelt att sätta mål och prioritera insatser för att skapa förbättringar. Genom att aktivt arbeta med dessa och hela tiden sträva efter att förbättra kundrelationerna lägger ni grunden för långsiktighet. 

Skäl till att göra en kundanalys

Vilka anledningar finns det till att lägga resurser på att utvärdera sina kundrelationer? Svaret kan inte kokas ner i en punkt utan det finns flera argument för att det är en värdefull investering. Exempelvis:

  • Grunden för ett lyckat förändringsarbete
  • En försäkring mot felaktiga beslut
  • Ett resultat som ger er slutsatser och rekommendationer för nästa steg
  • Vända missnöjda kunder till nöjda innan de lämnar
  • Nöjdare kunder
  • Data som kan användas för bättre marknadsföring och effektiva kampanjer

När ni med hjälp av våra kundanalyser skapar en tydligare bild av era kunders uppfattning kan ni erbjuda dem bättre service och riktade erbjudanden. Därmed upplever de er närvaro som tydligare och vilket bidrar till ökad kundnöjdhet.

Det kan medföra att ert rykte stärks och att kundbasen växer ytterligare. Dessutom är det oerhört lönsamt att behålla existerande kunder. Enligt HRV kan en ni genom att behålla 5% fler kunder förbättra er vinst med upp till 95%. 

Innebörd av en kundstrategi

Att leverera hög kundnytta innebär inte bara att ni tillhandahåller riktigt bra kundservice. Det handlar om så mycket mer. För att ni ska fylla rollen som en värdefull leverantör, vars service upplevs hålla högsta tänkbara kvalitet, så krävs ett helhetstänk.

Den processen börjar direkt när er tjänst eller produkt blir känd för köparen och den slutar inte efter leverans. Genom att bygga en kundstrategi där kundens upplevelse sätts i centrum med uppföljningar kan ni skapa en relation som medför en återkommande kund.

Det är därför det är så viktigt att genomföra en kundanalys för att verkligen förstå kundens behov och lägga upp samt anpassa sin kundstrategi därefter. 

Vill du veta mer om vad en kundanalys skulle ge just ert företag?

Vet ni vad era kunder tycker är viktigt?

Det är viktigt att veta vad som bör prioriteras för att få kunderna att bli mycket nöjda. Det är också av största vikt att tidigt upptäcka om några kunder är missnöjda, så att kunderna inte försvinner och ett dåligt rykte sprids.

Systematiska kundundersökningar med ett tydligt NKI (Nöjd Kund Index) och ett starkt NPS (Net Promoter Score) gör det enkelt att sätta mål och prioritera förbättringsinsatser. Att ständigt ha full koll på och utveckla kundrelationen är nyckeln till framgång.

Skräddarsydda undersökningar

Ett vanligt misstag många företag gör när man drar igång en kundundersökning är att man missar att identifiera mål och syfte med undersökningen (utöver att bli ISO-certifierade). Det leder ofta till att man får svårt att ta vara på resultatet av undersökningen. 

Förarbetet och analysen av utfallet är två helt avgörande moment när det kommer till att ta fram bra faktabaserade beslutsunderlag.

Har ni ett faktabaserat analysunderlag idag som ligger till grund för era beslut? Vet ni vad era kunder tycker är viktigt, eller tror ni att ni vet?

Låt oss hjälpa er ta fram ett faktabaserat beslutsunderlag innan ni fattar era nästa beslut – det är en försäkring mot felprioriteringar och felaktiga beslut!


Hubbsters Kundanalys är en billig försäkring mot felaktiga beslut.  

Vill du veta mer? Boka ett möte med oss här.

Scroll to Top