Yritysanalyysi

Yritysanalyysilla faktapohjainen perusta oikeille liiketoimintapäätöksille.

Yritysanalyysi on tarpeellinen, koska kaikkien yritysten on kehityttävä ja muututtava pitkän aikavälin menestyksen saavuttamiseksi. Päätöksiä on paljon ja kysymyksiä vielä enemmän.

Kuinka kehitämme tarjontaamme?  Ovatko prosessimme riittävän tehokkaita? Onko hinnoittelumme oikea? Millä muutoksilla asiakasvuorovaikutukseen olisi eniten vaikutusta?

Kaikkien yritysten täytyy ottaa kantaa tärkeisiin strategisiin kysymyksiin, ja useimmiten yksilöiden käsitykset hallitsevat sitä, mitä päätöksiä tehdään.

Mielestämme näiden tärkeiden päätösten tulee perustua olennaisiin tosiasioihin, eikä pelkästään vahvoihin mielipiteisiin ja näkemyksiin.

Mikäli olette samaa mieltä siitä, että on selvitettävä missä yrityksen haasteet ja mahdollisuudet ihan tosiallisesti sijaitsevat, niin Hubbsterin yritysanalyysi kuin tehty teitä varten.

Yritysanalyysissa keskitytään täysillä siihen, mikä antaa parhaan vaikutuksen


Hubbsterin yritysanalyysit ovat aina räätälöityjä ja perustuvat asiakkaan asettamiin tavoitteisiin. Kattavan liiketoiminta-analyysin tuloksena syntyy konkreettisia ja priorisoituja suosituksia, jotka perustuvat tosiasioihin näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lyhyesti sanottuna tarjoamme vastaukset siihen, mitä asioita on tärkeintä toteuttaa, muuttaa tai kehittää yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, kuten asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi, kasvun varmistaseksi tai kannattavuuden parantamiseksi.

Aivan yhtä tärkeää kuin luoda ymmärrys siitä, mikä on tärkeintä korjata, on selvittää, mikä on hyvää ja toimivaa tai ei niin tärkeää korjata. Kaikki tämä selvitetään sen vuoksi, että voidaan keskittyä niihin asioihin, joilla on eniten vaikutusta liiketoimintanne menestykseen.

Liiketoiminta-analyysi – Hubbsterin menetelmä


Hubbsterin yritysanalyysimenetelmä perustuu tutkimukseen, ja vanhemmat yrityskonsulttimme ovat kehittäneet sitä asteittain jo yli vuosikymmenen ajan.

Faktat tuodaan esiin käymällä vuoropuhelua asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa haastattelujen ja kyselyjen muodossa. Yleisempiä kysymyksiä, jotka kattavat koko tuotetarjonnan sekä kaiken asiakasvuorovaikutuksen liiketoiminnan prospektoinnista aina asiakaspalautteeseen saakka, täydennetään räätälöidyillä kysymyksillä.

Valittavalla menetelmällä ja kysymysten asettelulla varmistetaan, että analyysi ei anna vastauksia ainoastaan siihen, mikä on hyvää ja vähemmän hyvää, vaan osoittaa myös näiden asioiden taustalla olevat syyt. Saadaan siis vastaukset myös siihen, miksi jokin asia on hyvä tai vähemmän hyvä.

Yritysanalyysi – Miten dataa hyödynnetään

Kun tietojen kerääminen on tehty, tehdään data-analyysejä, joiden avulla määritellään mitkä toimenpiteet ovat kaikista tärkeimpiä ja täytyy täten asettaa etusijalle.

Sen jälkeen kokeneet yrityskonsulttimme täydentävät työn omilla analyyseillaan, sillä heillä on laaja kokemus liiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta sekä muutosten hallinnasta.

Tuloksena syntyy raportti, joka sisältää faktoihin perustuvia päätelmiä ja suosituksia, jotka antavat vastauksen siihen, mitkä ovat tärkeimpiä toimenpiteitä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi

Kattava kuva liiketoiminnasta yritysanalyysin avulla

Saatte kattavan kuvan yrityksenne ja liiketoimintanne nykytilasta sekä selkeät, faktoihin perustuvat päätelmät ja suositukset kuinka toimia parhaiden tulosten saavuttamiseksi.

Kiinnostaako kuulla lisää?

forandringsledning-unga-personer-pa-kontor-i-mote

Yritysanalyysi – Hubbsterin menetelmä

Hubbsterin luomaa menetelmää on kehitetty jo yli vuosikymmenen ajan.

Faktat saadaan esillä asiakkaiden ja henkilöstön kautta johdetun dialogin kautta, muun muassa haastattelujen ja kyselyjen avulla.

Kysymykset käsittelevät koko yrityksen tarjontaa aina asiakasprospektoinnista siihen, kun asiakas päättää syystä tai toisesta luopua asiakkuudestaan, sekä kaikkeen siltä väliltä. Hubbsterin yritysanalyysi käy läpi koko organisaation sekä sen harjoittaman liiketoiminnan eri osa-alueet saaden tarkan, faktoihin perustuvan kuvan yrityksen nykytilasta.

Menetelmän avulla löydetään vastaukset siihen, mitä yritys tekee hyvin, ja missä se onnistuu vähemmän hyvin. Ennenkaikkea löydetään vastaukset niihin juurisyihin, jotka saavat aikaan onnistumisia tai epäonnistumisia.

Datan keräämisen jälkeen se analysoidaan ja lopuksi kokeneet konsulttimme tekevät vielä omat syväanalyysinsa. Näiden tosiasioihin perustuvien analyysien ja päätelmien kautta päästään suosituksiin, jotka keskittyvät niihin asioihin, jotka antavat suurimman vaikutuksen yrityksenne tavoitteiden saavuttamiseksi.

Oikein tehty yritysanalyysi varmistaa liiketoiminnan menestymisen nyt ja tulevaisuudessa – tästä meillä on pitkä kokemus.

Envac on määrätietoinen ja innovatiivinen organisaatio, joka kantaa suurta vastuuta työntekijöidensä hyvinvoinnista. Etsimme jatkuvasti keinoja parantaa työskentelytapojamme ja Hubbsterin työkalut tukevat meitä tässä työssä.

Patrick Haraldsson, Envac, Pohjois-Euroopan Liiketoimintajohtaja

Haluatko keskustella yritysanalyysista asiantuntijan kanssa?

Yritysanalyysit ovat Jonas Hedmanin erityisosaamista. Pitkän kasvuyrityksissä tehdyn uran myötä hän on päässyt konsulttina auttamaan lukemattomia eri kokoisia yrityksiä menestymään liiketoiminta-analyysien avulla.
Kysyttävää?
Scroll to Top
Vieritä ylös