Asiakaskysely

Asiakaskyselyt pitkäaikaisten, kannattavien ja terveiden liiketoimien perustana.

Asiakaskysely selvittää miten asiakkaat näkevät suhteensa yritykseen. Tällaisia kyselyjä tehtäessä on usein kaksi kysymystä, jotka eivät saa tarpeeksi huomiota:

  1. Miten varmistamme, että kyselyn tulokset toimivat perustana faktapohjaiselle päätöksenteolle, samalla kun niiden kanssa työskentelyä voidaan jatkaa organisaatiossa?
  2. Mihin keskeisiin kysymyksiin tämän asiakaskyselyn tulisi vastata?

Tapaamme aivan liian usein yrityksiä, jotka tekevät tärkeitä strategisia päätöksiä ilman tosiasioihin tutustumista. Tällaiset päätökset voivat osoittautua hyvin kalliiksi.

Onko teille käynyt näin? Olisivatko liiketoimintapäätöksenne parempia, jos pystyisitte perustamaan ne vankkaan analyysiin ja selkeisiin suosituksiin?

Jos näin on, ottakaa meihin yhteyttä jo tänään, sillä oikein tehty asiakaskysely antaa vankan pohjan jokaisen liiketoiminnan kehittämiselle.

Asiakkaidemme tulokset puhuvat puolestaan.

Oikein toteutettu asiakaskysely varmistaa faktapohjaisen päätöksenteon

 

Yrityksen johtohenkilöillä on usein kykyä tehdä päätöksiä omiin kokemuksiinsa ja taitoihinsa perustuen. Nämä ovat tärkeitä ominaisuuksia monissa valinnoissa, joskin tämän täydentämiseksi on ehdottoman tärkeää, että johdolla on pääsy myös laajempiin datakokonaisuuksiin ja faktoihin. Oikein toteutetut asiakaskyselyt mahdollistavat tämän.

Varsinkin silloin, kun kyse on esimerkiksi asiakassuhteista, tuotetarjonnasta, markkinoinnista tai myynnistä, on tärkeää kerätä faktapohjaista ja luotettavaa tietoa.

Mielestämme kaikkien tärkeiden päätösten tulee perustua faktoihin, koska se on tärkeä perusta liiketoiminnan kehittämiselle ja myynnin onnistumiselle.

Tyytyväiset asiakkaat eivät ole ainoa asia, mikä on ratkaisevan tärkeää yrityksen taloudelliselle menestykselle. Asiakaskunta, joka näkee palveluidenne tai tuotteidenne tuoman todellisen lisäarvon, saattaa muuttua yhdeksi markkinointinne tärkeimmistä voimavaroista.

Olemassa olevat asiakkaat, jotka suosittelevat palveluitanne on lyömätön myyntityökalu. Oikein toteutettu asiakaskysely auttaa paljastamaan asiakkaidenne syvimmät toiveet, samalla kun se antaa teille mahdollisuuden valjastaa heidät todelliseksi voimavaraksenne.

Asiakaskysely – Hubbsterin menetelmä

 

Jotta asiakaskysely takaa teille maksimaalisen hyödyn, tiedämme valmistelutyön ja tulosten analysoinnin olevan ratkaisevan tärkeitä vaiheita. Asiakaskyselymme vastaavat tärkeimpiin ydinkysymyksiinne, samalla kun ne varmistavat, että voitte jatkaa tulosten työstämistä liiketoimintanne parantamiseksi. 

Sen lisäksi, että autamme teitä muotoilemaan asiakkaillenne esitettävät kysymykset, saatte perusteellisen analyysin tuloksista sekä konkreettisia ja priorisoituja suosituksia siitä, kuinka teidän tulee toimia saavuttaaksenne asetetut tavoitteet.

Kokeneet konsulttimme auttavat, jotta onnistutte asiakaskyselyssä

Kaiken tämän toteuttamiseksi käytössänne ovat seniorikonsulttimme, joilla on laaja kokemus liiketoiminnan kehittämisestä useimmilla toimialoilla, yritysten koosta riippumatta. Varmistamme sen, että asiakaskysely ei jää pelkäksi raportiksi pöytälaatikkoon, vaan että se johtaa konkreettisiin parannuksiin yrityksessänne.

Varmistaaksemme asiakkailtanne korkean vastausprosentin ja saadaksemme mahdollisimman laadukkaita vastauksia, teemme tiedonkeruuta varten sekä puhelinhaastatteluja että digitaalisia kyselyjä.

Koska toimitamme asiakaskyselyjä globaaleille yrityksille, olemme suorittaneet niitä 99 eri maassa. Tänä päivänä pystymme tekemään laajamittaisia haastatteluja ja tutkimuksia lähes kaikilla maailman kielillä

Suuremmissa kokonaisuuksissa olemme usein mukana myös yritysten tukena strategioiden ja muutosten jalkauttamisvaiheessa, ja tätä varten olemme kehittäneet myös digitaaliset työkalut, jotka pystymme valjastamaan avuksenne.

Asiakasanalyysin arvo yritykselle

Kutsumme asiakaskyselyitämme myös asiakasanalyyseiksi, koska niiden tuoma arvo yritykselle on merkittävä.

  • Luo faktapohjaisen päätöksentekoperustan, joka auttaa määrittämään oikean strategian eteenpäin
  • Tulokset yhdistettynä kokeneiden asiantuntijakonsulttien johtopäätöksiin ja suosituksiin
  • Vakuutus vääriä ja potentiaalisesti erittäin kalliita päätöksiä vastaan
  • Oikein toteutettu asiakaskysely luo perustan onnistuneelle muutostyölle
  • Mahdollisuus muuttaa tyytymättömät asiakkaat tyytyväisiksi ennen kuin he päättävät asiakkuutensa
  • Arvokasta tietoa, jota voidaan käyttää muun muassa tehokkaiden markkinointikampanjoiden luomiseksi

Haluatteko tietää, kuinka voimme auttaa juuri teidän yritystänne asiakaskyselyiden avulla?

forandringsledning-unga-personer-pa-kontor-i-mote

Tiedätkö, mikä on asiakkaidenne mielestä tärkeää?

On tärkeää tietää, mitä tulee priorisoida asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi.

On myös ensiarvoisen tärkeää havaita varhaisessa vaiheessa mahdollinen asiakastyytymättömyys, jotta asiakkaat eivät katoa ja huono maine pääse leviämään.

Järjestelmälliset asiakaskyselyt selkeällä CSI:llä (Asiakastyytyväisyysindeksi) ja vahvalla NPS:llä (Net Promoter Score) helpottavat tavoitteiden asettamista ja parannustoimien priorisointia.

Asiakassuhteiden jatkuva seuraaminen ja kehittäminen ovat avain menestykseen.

Hubbsterin asiakaskysely auttaa menestymään.

Envac on määrätietoinen ja innovatiivinen organisaatio, ja etsimme jatkuvasti tapoja parantaa toimintatapojamme. Hubbsterin työkalut tukevat meitä tässä työssä.

Patrick Haraldsson, Presidentti, Envac Pohjois-Eurooppa

Haluatko keskustella asiakaskyselyistä asiantuntijan kanssa?

Jonas Hedman työskentelee Senior Business konsulttina ja on asiakaskyselyjen johtava asiantuntija. Jonas on työskennellyt pitkään muutoshallinnan ja strategian kehittämisen parissa ja hänellä on vahvat näytöt kansainvälisesti kasvavien organisaatioiden operatiivisesta johdosta.
Scroll to Top
Vieritä ylös