Näin Apoteket-apteekkiketju otti strategiansa konkreettiseen käsittelyyn

Kaksi askelta kohti konkreettista muutosta

Apoteket-apteekkiketjun muutostyö tehtiin kaksivaiheisella metodilla.

  1. Ensimmäisessä vaiheessa Apoteketin toimitusjohtaja piti 17 eri paikassa yhteensä 32 fyysistä kokousta, joissa strategia esiteltiin henkilökunnalle.
  2. Toisessa vaiheessa ketjun työntekijät osallistutettiin ja aktivoitiin mukaan muutosprojektiin.

Tutkimukset osoittavat, että syy muutosprojektien epäonnistumiseen on usein se, että strategian muuttamiselle käytännön teoiksi ei ole selkeää prosessia. Tästä myös Apoteketilla oli omakohtaista kokemusta.

Suurin haaste oli näin ollen kehittää yksinkertainen ja tehokas prosessi toisen vaiheen täytäntöönpanoa varten: saada kaikki työntekijät osallistumaan muutokseen ja saada heidät aktivoitua paikallisesti.

Kun Apoteket-ketju etsi toimivaa työkalua 2. vaiheen tehokkaaseen toteutukseen, valinta osui Hubbsteriin, jonka digitaaliset aktivointi- ja strategian toteutustyökalut auttoivat Apoteketin suoriutumaan muutosprojektistaan onnistuneesti.

”Vaikein haaste muutosmatkallamme oli luoda yksinkertainen ja tehokas prosessi, joka siirtäisi strategian paperilta konkreettisiksi teoiksi koko organisaatiossa. Hubbsterin työkaluvalikoima täytti kaikki vaatimuksemme luoda ja edistää tehokasta strategian toteuttamista”, sanoo Apoteket-ketjun brändistrategi Anders Rynnel.

Koko organisaation omistautuminen ja aloitteellisuus

Hubbsterin avulla Apoteket pystyi luomaan työntekijöidensä keskuudessa omistautuneisuutta, samalla kun paikalliset apteekit saatiin tekemään aloitteita ja laatimaan omia konkreettisia aktiviteetteja, joita he pystyivät ja halusivat itse myös toteuttaa. Ketjun työntekijöiden oli myös mahdollista seurata kaikkia organisaatiossa toteutettuja aktiviteetteja, ja jakaa hyviä esimerkkejä keskenään organisaatiossa inspiraation ja paremman yhteenkuuluvuuden takaamiseksi.

Niinpä Apoteket sai juuri sellaisen menetelmän ja työkalun, jota he tarvitsivat motivoidakseen työntekijänsä toteuttamaan ja siten myös aktivoimaan strategiaa koko organisaatiossa.

”Hubbsterilla on yksinkertainen ja opettavainen käyttöliittymä, joka on käyttäjällensä helppo ymmärtää ilman erityistä koulutusta. Se antoi meille mahdollisuuden seurata strategian jalkauttamisvaihetta sekä koko muutosprosessin kehitystä koko organisaatiossa reaaliaikaisesti, mikä oli uskomattoman hyvä asia”, Anders Rynnel sanoo.

Yhteensä 458 uutta, toteutettua ja arvioitua aktiviteettia

Muutostyön työnimikkeeksi valikoitui ’Tulevaisuustyöpaja’, digitaalinen keskiö ja työmaa Apoteket-ketjun parannustyöhön, johon kaikki ketjun työntekijät osallistuivat – kaikki ylimmästä johdosta aina yksittäisiin apteekkeihin ja yksilötasolle saakka.

Työ jatkui hieman yli vuoden ja johti useisiin konkreettisiin ja positiivisiin tuloksiin. Apoteket sai tässä ajassa toteutettua 458 uutta aktiviteettia, joiden tavoitteena oli asiakkaiden voittaminen ketjulle kullakin paikallisella markkina-alueella. Näistä 458:sta aktiviteetista 10 toimintaa valittiin ’Tulevaisuustyöpajan parhaiksi’. Nämä nostettiin sitten organisaatiossa esille parhaina käytäntöinä sekä erilaisten inspiraatioesimerkkien avulla että konkreettisen liiketoiminnan kehittämisen kautta.

”Koska Hubbsterin kanssa on mahdollista mitata toteutuksen tulosta, olemme myös nähneet ihan konkreettisesti, mitä olemme saaneet aikaan. Siihen tulokseen olemme enemmän kuin tyytyväisiä, Anders Rynnel jatkaa.

Mitattavissa olevat tulokset

• Yhteensä 458 konkreettista liiketoiminta-aktiviteettia käynnistettiin, toteutettiin ja arvioitiin
• Yhteensä 64% strategian ymmärrys ja hyödyntäminen omassa työssä työntekijöiden keskuudessa
• Yhteensä 54% organisaatiosta, pääasiassa ketjun apteekit, ilmoittivat ’Tulevaisuustyöpajan’ auttaneen heitä toteuttamaan toimintoja, jotka johtivat yhä useampien asiakkaiden ostoksiin paikallisessa apteekissa.

Muut sisäisen tutkimuksen toteamat positiiviset vaikutukset 8 kuukautta aktivoinnin jälkeen

• Työntekijöiden lisääntynyt motivaatio työskennellä enemmän yrityksen strategian mukaisesti
• Yhteensä 85% käyttäjistä olivat tyytyväisiä
• Yhteensä 64% totesi ’Tulevaisuustyöpajan’ auttaneen heitä ymmärtämään paremmin koko Apoteket-ketjun brändisanomaa.

Scroll to Top
Vieritä ylös