Digitalisering

Artiklar om digitalisering och digital transformation.

Team work process

Processutveckling

Processutveckling och processförbättring Att systematiskt arbeta med processutveckling och processförbättring är viktigt för att hitta nya effektiviseringsmöjligheter i verksamheten. Symptom på ineffektiva eller otydliga processer är bland annat höga kvalitetsbristkostnader, ojämn kvalitet, stort personberoende och frustration i organisationen. Väldefinierade processer är ett kraftfullt verktyg för att optimera flöden, minska personberoendet, öka lönsamhet och belysa var …

Processutveckling Läs mer »

Medarbetaranalys

Hubbster Medarbetaranalys

Medarbetaranalys för ett ökat engagemang och högre effektivitet Med hjälp av en medarbetaranalys och ett tydligt NMI (Nöjd Medarbetarindex) får ni specifika slutsatser och rekommendationer för vad ni behöver göra för att skapa nöjdare och mer motiverade medarbetare. Medarbetare som är motiverade vill mer och ger mer. Samtidigt kan ni också ha koll på hur …

Hubbster Medarbetaranalys Läs mer »

Scroll to Top