Change Management

Change management

Läs våra artiklar om change management och att ha ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera transformation och omvandling av en organisations mål, processer eller teknik. Syftet är att implementera strategier för att åstadkomma förändring, kontrollera förändringar och hjälpa människor att anpassa sig till förändringen.

forandringsledning-unga-personer-pa-kontor-i-mote

Förändringsledning

Förändringsledning & Change Management Förändringsledning hjälper företag, organisationer och individer att navigera vägen från nuläge till sin målsättning på ett strukturerat sätt. Syftet är att skapa beteendeförändringar som är positiva genom att stimulera människans inre vilja att utvecklas och förändras – vilket i  sin tur ökar kostnadseffektivitet och affärsnytta hos företag.Argument som används till fördel …

Förändringsledning Läs mer »

Medarbetaranalys

Hubbster Medarbetaranalys

Medarbetaranalys för ett ökat engagemang och högre effektivitet Med hjälp av en medarbetaranalys och ett tydligt NMI (Nöjd Medarbetarindex) får ni specifika slutsatser och rekommendationer för vad ni behöver göra för att skapa nöjdare och mer motiverade medarbetare. Medarbetare som är motiverade vill mer och ger mer. Samtidigt kan ni också ha koll på hur …

Hubbster Medarbetaranalys Läs mer »

Measure success concept

Hubbster Pulsmätning

Pulsmätning – se resultatet av ert förändringsarbete   Pulsmätningar är ett verktyg för att följa ert förändrings- och utvecklingsarbete. En effektiv och högpresterande organisation bygger på engagemang, delaktighet, trivsel och utvecklingsmöjligheter. Det är faktorer som är avgörande för att behålla kompetenta medarbetare och skapa lojala kunder. Men hur vet ni att de åtgärder ni genomför …

Hubbster Pulsmätning Läs mer »

Lyckas med ditt förändringsarbete

Varför misslyckas 70% av alla förändringsarbeten i företag? Frågan om ett lyckat förändringsarbete har intresserat och frustrerat mig under mina över 20 år som VD. Väl genomtänkta och kloka strategier och planer har svårt att bli verklighet och blir ofta vad man kallar papperstigrar. Harvard (Cracking the code of change”Michael Beer and Nitin Nohria) gjorde …

Lyckas med ditt förändringsarbete Läs mer »

Scroll to Top