Blogg

Hubbster bloggen

Nedan delar vi med oss om våra tankar och erfarenheter kopplat till medarbetardriven förändring.

gemensam-malbild

Gemensam målbild

Gemensam målbild och plan – vi hjälper dig skapa samsyn i din ledningsgrupp En gemensam målbild och plan inom företaget hjälper er att få en samsyn inom ledningsgruppen. Det är inte ovanligt att företag har ledningsgrupper med kompetenta individer som fokuserar på att hantera det egna ansvarsområdet och de egna målen, istället för att se …

Gemensam målbild Läs mer »

varumarkesanalys

Varumärkesanalys

Varumärkesanalys – Stärk ert varumärke! Med en varumärkesanalys blir det lättare att fatta beslut om hur ni kan utveckla ert varumärke framåt. En vanlig fråga bland företag idag är: ”Vad behöver vi göra för att utveckla varumärket och hur starkt är det?” Starka varumärken är viktigare än någonsin och för att lyckas krävs först en …

Varumärkesanalys Läs mer »

Bolagsordning

Bolagsordning BOLAGSORDNING FÖR HUBBSTER GROUP AB (PUBL) ORG.NR 559238-4571 1. FÖRETAGSNAMNBolagets företagsnamn är Hubbster Group AB (publ). 2. STYRELSENS SÄTEStyrelsen har sitt säte i Stockholm. 3. VERKSAMHETBolaget ska bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av IT-tjänster, rådgivning rörandeföretagsverksamhet, samt därmed förenlig verksamhet. 4. AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIERAktiekapitalet utgör lägst 750.000 kronor och högst 3.000.000 kronor. Antalet …

Bolagsordning Läs mer »

forandringsledning-unga-personer-pa-kontor-i-mote

Förändringsledning

Förändringsledning & Change Management Förändringsledning hjälper företag, organisationer och individer att navigera vägen från nuläge till sin målsättning på ett strukturerat sätt. Syftet är att skapa beteendeförändringar som är positiva genom att stimulera människans inre vilja att utvecklas och förändras – vilket i  sin tur ökar kostnadseffektivitet och affärsnytta hos företag.Argument som används till fördel …

Förändringsledning Läs mer »

Team work process

Processutveckling

Processutveckling och processförbättring Att systematiskt arbeta med processutveckling och processförbättring är viktigt för att hitta nya effektiviseringsmöjligheter i verksamheten. Symptom på ineffektiva eller otydliga processer är bland annat höga kvalitetsbristkostnader, ojämn kvalitet, stort personberoende och frustration i organisationen. Väldefinierade processer är ett kraftfullt verktyg för att optimera flöden, minska personberoendet, öka lönsamhet och belysa var …

Processutveckling Läs mer »

Annan strategi

Har du en annan strategi?

Vill du aktivera en annan strategi? Vill du ha hjälp med att skapa engagemang kring en annan typ av strategi? Inga problem, Hubbster Active passar nämligen för alla typer av strategier oavsett verksamhetsområde eller vertikal. Hubbster Activate aktiverar alla typer av strategier Vårt digitala verktyg har ett inbyggt processstöd som stöttar såväl strategiägare som medarbetare, …

Har du en annan strategi? Läs mer »

Colleagues Handing Branding Plan Strategy to other

Varumärkesanalys

Varumärkesanalys – stärk ert varumärke! Med en varumärkesanalys blir det lättare att fatta beslut om hur ni kan utveckla ert varumärke framåt. En vanlig fråga bland företag idag är: ”Vad behöver vi göra för att utveckla varumärket och hur starkt är det?” Starka varumärken är viktigare än någonsin och för att lyckas krävs först en …

Varumärkesanalys Läs mer »

Due diligence

Kommersiell due diligence

Kommersiell due diligence – fakta som säkerställer tryggare förvärv Hur säkra är de framtida prognoserna? Hur nöjda är kunderna? Hur starkt är erbjudandet jämfört med konkurrenterna? Finns det risk för kundtapp? Vilka åtgärder behöver vidtas för att nå de uppsatta målen? Dessa frågor och många fler ställer sig de flesta som överväger att göra ett …

Kommersiell due diligence Läs mer »

Lyckas med ditt förändringsarbete

Varför misslyckas 70% av alla förändringsarbeten i företag? Frågan om ett lyckat förändringsarbete har intresserat och frustrerat mig under mina över 20 år som VD. Väl genomtänkta och kloka strategier och planer har svårt att bli verklighet och blir ofta vad man kallar papperstigrar. Harvard (Cracking the code of change”Michael Beer and Nitin Nohria) gjorde …

Lyckas med ditt förändringsarbete Läs mer »

Scroll to Top