Redaktör

Bolagsordning

Bolagsordning BOLAGSORDNING FÖR HUBBSTER GROUP AB (PUBL) ORG.NR 559238-4571 1. FÖRETAGSNAMNBolagets företagsnamn är Hubbster Group AB (publ). 2. STYRELSENS SÄTEStyrelsen har sitt säte i Stockholm. 3. VERKSAMHETBolaget ska bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av IT-tjänster, rådgivning rörandeföretagsverksamhet, samt därmed förenlig verksamhet. 4. AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIERAktiekapitalet utgör lägst 750.000 kronor och högst 3.000.000 kronor. Antalet …

Bolagsordning Läs mer »

Team work process

Processutveckling

Processutveckling och processförbättring Att systematiskt arbeta med processutveckling och processförbättring är viktigt för att hitta nya effektiviseringsmöjligheter i verksamheten. Symptom på ineffektiva eller otydliga processer är bland annat höga kvalitetsbristkostnader, ojämn kvalitet, stort personberoende och frustration i organisationen. Väldefinierade processer är ett kraftfullt verktyg för att optimera flöden, minska personberoendet, öka lönsamhet och belysa var …

Processutveckling Läs mer »

Hubbster Activate

Användarvänliga verktyg för mellanstora företag som kontinuerligt vill jobba med change management och förändringsarbete. Activate innebär att du ökar sannolikheten att lyckas med dina affärsstrategier.

Annan strategi

Har du en annan strategi?

Vill du aktivera en annan strategi? Vill du ha hjälp med att skapa engagemang kring en annan typ av strategi? Inga problem, Hubbster Active passar nämligen för alla typer av strategier oavsett verksamhetsområde eller vertikal. Hubbster Activate aktiverar alla typer av strategier Vårt digitala verktyg har ett inbyggt processstöd som stöttar såväl strategiägare som medarbetare, …

Har du en annan strategi? Läs mer »

hr strategi

HR-strategi som aktiverar medarbetarna

Strategi för HR och engagemangsaktivering Hela 73% är likgiltiga till sitt arbete och organisationen de arbetar för. Med Hubbster Activate ändrar ni på det och gör medarbetarengagemang till en styrka. Mer engagerade medarbetare Lågt engagemang kostar företag otaliga miljarder varje år, helt enkelt för att medarbetarna inte är motiverade att bidra till de uppsatta målen …

HR-strategi som aktiverar medarbetarna Läs mer »

Förändringskonsult

Tjänster

Tillsammans får vi saker att hända. Vi lyssnar till dina unika behov för att skapa rätt förutsättningar för en lyckad förändringsresa. Med stöd från våra affärskonsulter kan du hitta nya vägar framåt i din strategi. Boka ett möte Stöd från erfarna förändringskonsulter För att lyckas är det viktigt att ha rätt förutsättningar. Vi stödjer dig …

Tjänster Läs mer »

Colleagues Handing Branding Plan Strategy to other

Varumärkesanalys

Varumärkesanalys – stärk ert varumärke! Med en varumärkesanalys blir det lättare att fatta beslut om hur ni kan utveckla ert varumärke framåt. En vanlig fråga bland företag idag är: ”Vad behöver vi göra för att utveckla varumärket och hur starkt är det?” Starka varumärken är viktigare än någonsin och för att lyckas krävs först en …

Varumärkesanalys Läs mer »

insights

Hubbster Insights

Analysera resultatet av alla undersökningar ni gör och säkerställ att de förändringar di vill göra blir verklighet.

Due diligence

Kommersiell due diligence

Kommersiell due diligence – fakta som säkerställer tryggare förvärv Hur säkra är de framtida prognoserna? Hur nöjda är kunderna? Hur starkt är erbjudandet jämfört med konkurrenterna? Finns det risk för kundtapp? Vilka åtgärder behöver vidtas för att nå de uppsatta målen? Dessa frågor och många fler ställer sig de flesta som överväger att göra ett …

Kommersiell due diligence Läs mer »

Scroll to Top