Affärsstrategi

Succesful businesswoman CEO of company. Business success office meeting concept

Hubbster affärsanalys

Affärsanalys: Verktyget för faktabaserade underlag   Alla företag behöver utvecklas och förändras för att nå långsiktig framgång. Besluten är många och frågeställningarna ännu fler.  Hur ska vi förändra vårt erbjudande?  Är våra processer tillräckligt effektiva? Ligger vi rätt prismässigt? Vilka förändringar i vår kundsamverkan skulle ge mest effekt? Dessa viktiga strategiska frågor och många fler …

Hubbster affärsanalys Läs mer »

Discussing strategy.

Konsten att vara konkret – hur man formulerar sig till framgång

Att lyckas med ett framgångsrikt strategi genomförande, eller aktivering som vi på Hubbster kallar det, kan ha sina utmaningar. En vanlig, men hyfsat lättkorrigerad, fallgrop är nivån av konkretisering man får till när man formulerar de aktiviteter man tänker lyckas med i linje med strategin eller planen. Här kommer några konkreta tips för tydligare aktivitetsformuleringar, och därmed ökad chans till faktiskt genomförande.

Scroll to Top