Affärsanalys: Verktyget för faktabaserade underlag

 

Alla företag behöver utvecklas och förändras för att nå långsiktig framgång. Besluten är många och frågeställningarna ännu fler.  Hur ska vi förändra vårt erbjudande?  Är våra processer tillräckligt effektiva? Ligger vi rätt prismässigt? Vilka förändringar i vår kundsamverkan skulle ge mest effekt?

Dessa viktiga strategiska frågor och många fler behöver alla företag ta ställning till och allt som oftast är det enskilda individers uppfattningar som styr vilka beslut som tas.

Vi menar att det borde vara fakta.

Värdet av en affärsanalys

Hubbsters affärsanalyser är alltid kundanpassade och utgår från kundens uppsatta mål. Resultatet är konkreta och prioriterade rekommendation baserade på fakta för att nå dessa mål. 

Kort så ger vi svar på vad som är viktigast att genomföra, förändra eller utveckla för att nå mål. Exempelvis till ökad kundnöjdhet, högre tillväxt eller förbättrad lönsamhet. Lika viktigt är det att fastställa vad som är bra och fungerande.

Samtidigt belyser vi de mindre fungerande aspekterna så att de kan åtgärdas. Allt för att maximera avkastningen på er ansträngning.

Genom att implementera rekommendationerna kan ni bland annat få:

  • Ökad vinst
  • Bättre resultat
  • Högre kundnöjdhet

Hubbsters metod för affärsanalys

Hubbsters metodik är framforskad under mer än ett decennium.

Fakta tas fram genom att föra dialog med kunder och medarbetare i form av bland annat intervjuer och enkäter. Frågorna innefattar hela erbjudandet, från kundsamverkan och affärsprospektering till mer kundanpassade frågor samt affärsuppföljning.Metoden och frågeurvalet säkerställer att analysen inte bara ger svar på vad som är bra och mindre bra. De fastställer även bakomliggande orsaker, det vill säga, svar på frågan varför är det bra eller inte?

När datainsamlingen är avklarad genomförs datadrivna analyser för att fastställa vilka åtgärder som har störst betydelse.  Därmed skapas förståelse för hur resurser och arbete bör prioriteras. lutligen kompletteras arbetet med analyser av kompetenta affärskonsulter med lång erfarenhet inom affärsutveckling, företagsledning och förändringsledning.   

Hur går det till?

Alla affärsanalyser börjar med förutsättningslöst arbetsmöte där vi skaparen bättre förståelse för er verksamhet. Tillsammans definierar vi vilka kärnfrågor som är viktigast att besvara. Efter arbetsmötet återkommer vi med ett förslag på ett upplägg och tydligt definierade leverabler.

Vill du veta mer?

Scroll to Top